Het Hof van Cassatie heeft de gedingen verworpen die waren ingediend door 17 militanten en verantwoordelijken van de socialistische vakbond ABVV die door het hof van beroep van Luik veroordeeld werden.  De uitspraak door Cassatie dateert van 23 maart. Hun veroordelingen, na een actie die het viaduct van Cheratte blokkeerde tijdens een staking in oktober 2015, zijn daarmee definitief.

Op 19 oktober 2015, tijdens een dag  staking tegen maatregelen van de regering-Michel, blokkeerden zowat 300 demonstranten het viaduct van Cheratte op de E40. De 17 vakbondsmilitanten en -leiders van de socialistische vakbond ABVV werden door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld maar die tekenden beroep aan tegen de beslissing. Het hof van beroep van Luik bekrachtigde evenwel de uitspraak.

Alle beklaagden tekenden daarop cassatieberoep aan. Ze beriepen zich onder meer op het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

De ABVV-leiders werden veroordeeld tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. De militanten kregen 15 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegde. Naast de veroordelingen legde het hof ook strafrechtelijke boetes op: 200 euro (te vermenigvuldigen met opdeciemen) voor de militanten en 250 of 350 euro voor de vakbondsleiders.

ABVV-voorzitter Thierry Bodson, destijds secretaris-generaal, is een van de beklaagden en werd veroordeeld tot een celstraf van een maand en een boete van 250 euro.  Bron: De Tijd