Hoe verloopt een collectief ontslag?

Collectief ontslag: wat zijn je rechten?

In tijden van crisis, zoals nu met de coronacrisis,  gaan er meer bedrijven failliet en  kan een bedrijf overgaan tot een collectief ontslag. Wat betekent dit voor jou als werknemer en wat zijn je rechten?

Wat is collectief ontslag?

Een ontslag wordt beschouwd als collectief wanneer het gaat om een ontslag om economische of technische redenen, en wanneer het in een periode van 60 dagen na de officiële aankondiging een bepaald aantal werknemers treft. Dit aantal hangt af van de grootte van het bedrijf. Let wel: er kan pas sprake zijn van collectief ontslag wanneer de onderneming minstens 20 werknemers op de payroll heeft.

Kan dit zomaar?

Een collectief ontslag kan niet zomaar aangekondigd worden door de werkgever: hij of zij moet hiervoor een specifieke procedure volgen. Zo is er vooraf een verplichte informatie- en consultatieprocedure bij de werknemersvertegenwoordigers. Ook de subregionale tewerkstellingsdienst (VDAB, FOREM, Actiris, ADG) moet officieel op de hoogte gebracht worden.

Vervolgens moet de FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) een kopie van deze aankondiging ontvangen. Verloopt deze procedure niet correct? Dan is het collectief ontslag ongeldig en krijg je als werknemer in principe gewoon je loon verder uitbetaald.

Ontdek: Het ontslag volgens de letter van de wet

Wat nu?

Wanneer je samen met je collega’s collectief ontslagen wordt, heb je recht op begeleiding door de tewerkstellingscel die verplicht werd opgericht door de werkgever. Deze cel begeleidt de ontslagen werknemers in hun zoektocht naar een nieuwe job.

  • Ben je jonger dan 45 jaar? Dan kan je tot 3 maand na het verbreken van je arbeidscontract beroep doen op deze begeleiding.
  • Werknemers ouder dan 45 jaar kunnen tot 6 maand lang begeleid worden.

Uiteraard dien je je na je ontslag ook nog als werkzoekende in te schrijven bij de VDAB.

Ontslag gekregen: Hoe moet het nu verder?

Hoe zit het financieel?

Tijdens je periode in de tewerkstellingscel krijg je een inschakelingsvergoeding. Dit bedrag is gelijkgesteld met een opzeggingsvergoeding en komt overeen met het loon dat je voor je ontslag kreeg. Werknemers jonger dan 45 jaar krijgen 3 maand uitbetaald, werknemers ouder dan 45 jaar 6 maand.

Let wel: deze vergoeding is enkel voor werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde duur en met minstens 1 jaar anciënniteit. Heb je minder dan 1 jaar gewerkt voor je werkgever? Dan krijg je een eenmalige ontslagvergoeding die in verhouding staat met je gepresteerde anciënniteit.

  • Vind je tijdens je begeleiding een nieuwe job? Dan krijg je alsnog je volledige inschakelingsvergoeding uitbetaald.
  • Heb je na je periode in de tewerkstellingscel nog geen nieuwe job gevonden? Dan heb je recht op een werkloosheidsuitkering.

Bereken: Hoeveel werkloosheidsuitkering krijg jij?

Zijn er extra vergoedingen?

Naast de inschakelingsvergoeding, voor de duur van de begeleiding in de tewerkstellingscel, krijg je in principe ook nog een bijzondere vergoeding voor collectief ontslag.

Dit extra bedrag komt overeen met de helft van het verschil tussen het netto-referteloon (= brutomaandloon, begrensd tot 3.747 euro – de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage en de fiscale inhouding) en de werkloosheidsuitkering waarop je als werknemer aanspraak kunt maken. Deze bijzondere vergoeding kun je, afhankelijk van je opzeggingstermijn, maximaal 4 maand ontvangen.

Gaat je onderneming sluiten? Dan heb je geen recht op de bijzondere vergoeding voor collectief ontslag maar wel op een sluitingsvergoeding.  Bron: Jobat

Lees ook: Het ene ontslag is het andere niet (e-gids)

Inflatie van Venezuela 3000%

Inflatie van Venezuela 3000%

Wie denkt dat 5% veel moet even naar Venezuela. Daar is de inflatie op jaarbasis 3000%.

De inflatie is vorig jaar in Venezuela gestegen tot 2.959,8 procent. Dat blijkt uit cijfer van de centrale bank (BCV).

Het percentage dat de BCV, die trouw is aan president Nicolas Maduro, naar voren schuift ligt nog lager dan de schattingen van het parlement, dat gedomineerd is door de oppositie. Die verspreidt sinds 2017 haar eigen inflatiecijfers. Het parlement meldde eind 2020 dat de inflatie tussen januari en november 3.045,92 procent bedroeg.

Volgens de centrale bank stegen de prijzen in januari met 46,6 procent, een daling tegenover december (+77,5 procent).

Venezuela, het land met de hoogste inflatie ter wereld, verkeert al jaren in een diepe economische en politieke crisis en bevindt zich al zeven jaar in een recessie. Eind 2019 bedroeg de inflatie volgens de BCV 9.585,5 procent. De waarde van lokale munt, de bolivar, is sterk gedaald en de dollar kent een opmars in het land.

Venezuela, een land dat al jaren is weggezakt in een diepe, uitzichtloze economische crisis, gaat zes nullen van zijn nationale munt schrappen. Dat betekent dat een grote fles water, die donderdag nog 7,4 miljoen bolivar kostte, per 1 oktober nog maar 7,4 bolivar kost.

De economie van het ooit rijke olieland – Venezuela heeft de grootste oliereserves in de wereld, meer dan Saoedi-Arabië – stortte de afgelopen jaren steeds verder in door structureel financieel wanbeleid enerzijds en een daling van de internationale olieprijs en stevige Amerikaanse sancties anderzijds.

Daardoor zit het land momenteel in zijn zesde recessiejaar op rij en heeft het sinds 2016 te maken met een gierende hyperinflatie. Hoewel het minimum maandsalaris afgelopen mei nog werd verdrievoudigd door de regering, is het nu, een paar maanden later, niet eens meer voldoende om een kilo vlees aan te schaffen. Daardoor leven miljoenen mensen in armoede en kampt het land eigenlijk met structurele tekorten aan vrijwel alles, van voedsel en medicijnen tot zelfs benzine. Het is niet de eerste keer dat Venezuela nullen schrapt in een poging die hyperinflatie te verbloemen. De nationale munt, de bolivar, verloor in 2008 al drie nullen onder de wijlen president Hugo Chávez en ook zijn opvolger, Nicolás Maduro, schrapte in 2018 vijf nullen.

Beide ingrepen hielpen alleen geen zier. In datzelfde 2018 brak de bolivar zijn eigen wereldrecord inflatie en werd de munt meer dan een miljoen procent minder waard.

De Venezolaanse centrale bank (BCV) sprak donderdag dan ook vooral over een poging de munt gebruiksvriendelijker te maken. Want hoewel het schrappen van nullen vooral symptoombestrijding is – de onderliggende economische problemen los je er niet mee op – kan het inwoners op praktisch niveau wel degelijk helpen. Wie in 2018 een kip wilde kopen in Caracas, moest op een bepaald moment 15 kilo aan bankbiljetten op de toonbank leggen. Voor een wc-rol was bijna drie kilo aan geld nodig. Het schrappen van nullen betekende toen ook: het schrappen van gewicht.

Overigens stellen veel economen dat de maatregel ook op praktisch niveau weinig zal uitmaken, omdat de bolivar in de praktijk nauwelijks meer wordt gebruikt in Venezuela. De waardevaste Amerikaanse dollar is er inmiddels het belangrijkste betaalmiddel geworden, wat betekent dat vrijwel alle producten in winkels momenteel in dollars zijn geprijsd. De bolivar wordt vrijwel alleen nog gebruikt voor digitale transacties. Bron: De Volkskrant

De Amerikaanse inflatie is gestegen naar 5 procent.

Toch laat  de Amerikaanse centrale bank  zich niet van de wijs brengen. Ze blijft met het inflatievuur spelen, om de coronalittekens op de arbeidsmarkt tot een minimum te beperken.

In de Verenigde Staten is er een rush op tweedehandsauto’s. In mei stegen de prijzen met 7 procent en in april met 10 procent. De voorbije twaalf maanden was er zelfs een stijging van 30 procent. Een flink gestegen vraag botst er op een beperkt aanbod, onder meer omdat het chiptekort de productie van nieuwe auto’s afremt. Ook in België zitten de prijzen voor tweedehandswagens in de lift. Uw eigen auto op de oprit is de voorbije twaalf maanden ruim 7 procent meer waard geworden, en bleek zo een veel betere belegging dan een spaarboekje. In België zijn de prijsstijgingen nog te klein om een verschil te maken voor de inflatie, ook omdat tweedehandswagens een klein gewicht krijgen in de korf van goederen en diensten die als basis dienen voor de berekening ervan.

De forse prijsstijging van tweedehandsauto’s leverde in de VS wel een stevige bijdrage aan het inflatiecijfer van mei (5%). Ze was goed voor 40 procent van de stijging van de kerninflatie (de inflatie zonder rekening te houden met energie en voeding) van april naar mei. De kerninflatie was in mei met 3,8 procent ook hoger dan verwacht. Dat is het hoogste peil sinds het begin van de jaren negentig (zie grafiek). Tel daarbij de fel gestegen energieprijzen en de levensduurte voor Joe Sixpack steeg met 5 procent in mei.

Hogere olieprijzen en de schaarste aan sommige componenten liggen dus aan de basis van de hogere inflatie. Ook vliegtuigtickets, hotels en huurauto’s werden flink duurder, in het spoor van de heropening van de economie. Al die prijsstijgingen hebben gemeen dat ze tijdelijk zijn. Bovendien is er een groot basiseffect: de huidige prijzen worden vergeleken met die van mei 2020, toen de coronacrisis hevig woedde. Olie was toen spotgoedkoop. Ook andere prijzen daalden door de implosie van de vraag. Dat basiseffect, of de vergelijking met de kunstmatig lage prijzen in volle crisis, verklaart ongeveer de helft van de 5 procent inflatie.

Als de afwikkeling van de coronacrisis achter de rug is, zou de Amerikaanse inflatie richting 2022 opnieuw moeten afkoelen. De Amerikaanse centrale bank houdt vol dat de inflatie-opstoot tijdelijk is. Toch is de inflatiedruk iets hoger dan verwacht in het spoor van een snel economisch herstel. In maart hield de Fed nog rekening met een kerninflatie van 2,4 procent voor dit jaar, nu rekent ze op 3 procent. In 2022 en 2023 zou dat opnieuw 2,1 procent worden.

Nu het herstel sneller dan verwacht doorzet en de inflatiedruk wat toeneemt, houden heel wat Fed-bestuurders rekening met een eerste renteverhoging in 2023. In maart dachten ze nog aan 2024. “Je moet die verwachtingen met een korrel zout nemen. Het gaat om de inschatting van individuen, niet om een voorspelling van de Fed”, zegt Fed-voorzitter Jerome Powell. Voorlopig blijft de Fed maandelijks voor 120 miljard dollar obligaties aankopen. Van een afbouw wordt nog niet gesproken, maar er wordt binnenskamers wellicht wel al over nagedacht. “Elke aanpassing van het inkoopprogramma zal goed op voorhand aangekondigd worden. De afbouw zal ordelijk, methodisch en transparant verlopen”, zegt Powell.

De financiële markten behouden het vertrouwen in de stuurmanskunst van de Fed om de economie door de coronacrisis te loodsen, zonder de inflatiegeest uit de fles te laten. Op de obligatiemarkten veroorzaakte de hoger dan verwachte inflatie geen paniek. De rente op Amerikaanse overheidsobligaties op tien jaar daalde zelfs lichtjes, om na de beleidsvergadering van vorige week iets op te veren. De inflatieverwachtingen blijven ook stevig verankerd.

Nog veel reserve op de arbeidsmarkt

Van een hogere inflatie op de langere termijn is nog geen sprake, omdat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog een grote reservecapaciteit heeft. De hogere inflatie is pas een blijver, als snel stijgende lonen de vraag dusdanig voeden dat het aanbod niet meer kan volgen. Werknemers kunnen echter pas hogere lonen afdwingen bij een stevige krapte op de arbeidsmarkt.

Dat is in de VS niet het geval. De economie is uit de startblokken geschoten, maar er zijn nog altijd 6 miljoen meer werkloze Amerikanen dan aan het begin van de pandemie. De werkloosheid daalt snel, maar dat zegt weinig. Veel Amerikanen hebben de arbeidsmarkt geheel of gedeeltelijk verlaten, omdat ze toch geen baan vonden, voor de kinderen moeten zorgen, of voorlopig een vervangingsinkomen krijgen van de overheid. De werkgelegenheidsgraad ligt nog ruim onder het peil van voor de crisis. Er moet nog veel verborgen werkloosheid opgedweild worden voor de Amerikaanse economie kan oververhitten.

Inflatie schiet moeilijk wortel zonder de voeding van fors hogere lonen. Of is het deze keer anders? Zowel in hun budgettaire als hun monetaire beleid hebben de VS een bocht gemaakt richting meer inflatie. President Joe Biden schuwt de grote getallen niet in de strijd tegen de coronacrisis. Het begrotingstekort over 2020 en 2021 loopt op tot 25 procent van het bbp. De stimulus is sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo groot geweest. Criticasters stellen dat Biden overdrijft en inflatie zal oogsten. De Amerikaanse economie zal volgend jaar opnieuw aanknopen met het groeitraject van voor de crisis. Biden en zijn minister van Financiën, Janet Yellen, zetten de economie bewust op een hoog vuurtje, in een poging de welvaartswinsten te laten doorsijpelen naar de kwetsbare groepen, in de vorm van hogere lonen en meer banen.

Ook de Amerikaanse centrale bank zet de schouders onder die politiek, met volledige werkgelegenheid als belangrijkste doelstelling. Vroeger had de Fed nu de voet van het gaspedaal gehaald, om het inflatiegevaar de kop in te drukken. Dat gebeurde vaak op basis van onzekere voorspellingen, waardoor de inflatie de voorbije jaren vaak niet het gewenste peil van 2 procent haalde. Nu neemt de Fed een afwachtender houding aan. De inflatie moet duurzaam rond 2 procent schommelen voor ze haar expansieve geldbeleid terugschroeft. De inflatie mag de volgende jaren zelfs iets meer bedragen, als compensatie voor de jaren met minder inflatie. Eerst moet ook volledige werkgelegenheid binnen bereik liggen. Het beleid wordt dus meer gestoeld op vaststellingen in plaats van op verwachtingen. Volgens de critici dreigt de Fed straks achter de feiten aan te lopen. Als Powell pas de voet van het gaspedaal haalt als de inflatie al stevig geworteld is, komt dat mogelijk te laat. De VS zouden een hoge prijs betalen voor zo’n vergissing. Er wordt vaak verwezen naar eind de jaren

zeventig en begin de jaren tachtig. De VS hadden toen de inflatie laten ontsporen, waarop Fed-voorzitter Paul Volcker de economie in een diepe recessie moesten onderdompelen om het inflatiespook te verdrinken.

De Fed besliste in april nog unaniem het expansieve beleid voort te zetten. Toch wezen enkele bestuurders toen al op het risico dat de inflatiedruk naar ongewenste niveaus kan stijgen voor hij voldoende zichtbaar wordt om van koers te veranderen. De Fed durft toch een beetje met vuur te spelen, om de coronacrisis zo snel mogelijk te verdrijven.

Werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke leerkrachten

Werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke leerkrachten

Werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke leerkrachten

Als tijdelijk leerkracht kan je tijdens de periode van de grote vakantie werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor de dagen die niet gedekt zijn door een uitgestelde bezoldiging. De RVA berekent de periode van uitgestelde bezoldiging. Je HVW-kantoor zal je vervolgens op de hoogte brengen wanneer deze periode, ten einde komt en wanneer je recht hebt op een werkloosheidsuitkering.

Hoe werkt het?

Vanaf donderdag 1 juli 2021 kan je je dossier ook van bij je thuis in orde brengen als je al eerder bij de HVW een uitkeringsaanvraag deed. Meld je aan via je online HVW-dossier en doe je aanvraag online. Vergeet je controlekaarten niet in te dienen voor de maanden juli en augustus. 

Niet zeker of je al een HVW-dossier hebt?

Wanneer je een aanvraag indient bij de HVW, wordt er een online dossier voor jou gecreëerd. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Je kan nagaan of je al een online dossier hebt door hier in te loggen. Heb je nog geen dossier (of is het nog niet actief), dan krijg je daarover een melding. 

1) Wat is een uitgestelde bezoldiging?

Dit is een vergoeding die door de departementen onderwijs van de Gemeenschappen betaald wordt aan het grootste deel van het tijdelijk onderwijzend personeel met vakantie tijdens de maanden juli en augustus.

In principe is dit uitgesteld loon waarmee de zomermaanden kunnen worden overbrugd. Gewoonlijk wordt dit uitbetaald aan het einde van de maand juli en aan het einde van de maand augustus.

Het aantal dagen waarvoor je uitgestelde bezoldiging ontvangt, is afhankelijk van:

  • het aantal dagen dat je hebt gewerkt
  • het stelsel (voltijds/deeltijds) waarin je hebt gewerkt

Heb je een volledig schooljaar voltijds gewerkt met tijdelijke contracten, dan zal je uitgestelde bezoldiging ontvangen voor de hele zomervakantie. Is dat niet het geval, dan kan je werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de HVW voor de dagen die niet gedekt zijn door uitgestelde bezoldiging.

2) Heb ik recht op uitgestelde bezoldiging?

Om uitgestelde bezoldiging te ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Lees verder via: 

Werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke leerkrachten | HVW, CAPAC, HFA (fgov.be)

Welke arbeiders verdienen het meest?

Welke arbeiders verdienen het meest?

Niet enkel leidinggevende functies als werfleider en meestergast duiken op in de top tien van arbeiders met het hoogste gemiddelde (uur)loon. Ook jobs zoals isoleerder, boormeester, bekister, metser en asfaltwerker vinden we er terug.

Dit alles blijkt uit een analyse door HR-dienstverlener SD Worx bij meer dan 8000 bedrijven met meer dan 130.000 arbeiders. Zo kon het in totaal 106 referentiefuncties in kaart brengen. Daaruit valt vast te stellen dat met name voor arbeiders in de bouwsector de minimumbarema’s relatief hoog liggen.

Acht van die tien arbeidersfuncties uit de lijst met de hoogste lonen hebben een link met de bouwsector. Werfleider staat met stip op één met een uurloon van meer dan 20 euro, gevolgd door jobs als meestergast/ploegbaas, een functie waarmee je ook in de industrie aan de slag kan. En bij beide functies verdien je in de bouw meer dan in een andere sector.

Drukker (op plaats vijf) en CNC programmeur voor werktuigen (op plaats tien) zijn de enige beroepen die geen link hebben met de bouw. Ook koeltechniekers (plaats 9) zijn nodig in bouw én industrie.

“De bouwsector telt heel wat knelpuntberoepen”, verklaart Kim Van Houtven, consultant bij SD Worx, het hoge aandeel van deze sector in de lijst. “Bovendien zijn er functies waarvoor werkgevers boven barema betalen omwille van de vereiste scholing, zoals werfleider.”

Top tien hoogste uurlonen bij arbeiders

            Functie Uurloon (in euro)

1          Werfleider                  20,33

2          Meestergast                19,00

3          Isoleerder                    18,76

4          Boormeester               18,72

5          Drukker                       18,60

6          Bekister                       18,48

7          Metser                         18,48

8          Asfaltwerker               18,48

9          Koeltechniek               18,47

10        CNC programmeur     18,45