Antipestprijs 2022 toegekend

Antipestprijs 2022 toegekend

Het ANTIPESTTEAM heeft voor de elfde keer de “Boterhammen met KAKtussen”-prijs toegekend.
Waar de meeste prijzen een initiatief willen belonen dat wezenlijk heeft bijgedragen voor het stoppen van pesterijen wordt deze prijs gegeven aan een persoon of een groepering die, volgens het Antipestteam, te weinig heeft bijgedragen om pesterijen te voorkomen. Deze prijs is jaarlijks en hij wordt normaliter op 1 september toegekend, maar door de coronadrukte werd de prijs dit jaar op 1 oktober vastgelegd. Met dit initiatief wil het APT personen of instellingen, zoals scholen of bedrijven, aansporen tot het effectief beteugelen of doen verdwijnen van pestgedrag.
Voor dit jaar waren er twee genomineerden:

 • Minister van Justitie Van Quickenborne, werd genomineerd omdat de wetgeving rond pesten te theoretisch is en in de praktijk te weinig concrete resultaten oplevert. De jury was van mening dat hij te weinig inspanningen levert om pesterijen te voorkomen en omdat de pestwetgeving ernstig te wensen over laat. Slechts 1% van de pesters wordt via de rechtbank daadwerkelijk bestraft. In de wetgeving heeft men het wel steeds over preventie, overleg, bemiddeling en oplossingen zoeken, maar in de praktijk komt daar niet veel van terecht.
  Vooral de gewone burgers worden gepest omdat Van Quickenborne er niet in slaagt Justitie behoorlijk te hervormen zodat er in België geen enkele garantie is op een vlug en eerlijk proces. De huidige desorganisatie heeft het systeem nog problematischer gemaakt zodat een gewone burger nog moeilijker zijn rechten kan verdedigen via de rechtbank. Daarbij is de werking van Justitie, volgens het APT, nog altijd een “corrupte knoeiboel” en klassenjustitie. Rechtszaken die je op 15 dagen kunt oplossen duren soms 15 jaar of langer, of laat men bewust verjaren.
 • Ex-minister Beke, die door zijn slappe beleid er niet in geslaagd is om de nodige oplossingen te vinden voor de gehandicaptenwoningen of de kindercrèches, waardoor honderdduizenden zorgzoekenden in de kou blijven staan.
  De laureaat van 2022 werd dit jaar minister Van Quickenborn. Hij ontvangt dan ook elfde “Boterhammen met KAKtussen”-prijs.
  Laureaten van de “Boterhammen met KAKtussen”-prijs, in het jaar:
  2012 – Minister van Onderwijs Pascal Smet
  2013 – Mieke Van Hecke, toen nog directeur-generaal van het VSKO
  2014 – Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, Gemeenschapsonderwijs
  2015 – Minister van Justitie Koen Geens
  2016 – Minister van Justitie Koen Geens
  2017 – Minister van Justitie Koen Geens
  2018 – Minister van Justitie Koen Geens
  2019 – Dries Van Langenhove
  2020 – Minister van Justitie Koen Geens
  2021 – Studentenclub Reuzegom
  2022 — Minister van Justitie Van Quickenborne
  Minister van Justitie Van Quickenborne kan zijn prijs, die bestaat uit wat boterhammen met choco en een pot cactussen, opvragen via de site waarna die aan hem bezorgd wordt.

Nooddecreet voor huurindexatie

Bevriezing huurindexatie voor slecht geïsoleerde woningen meteen in werking
Het Vlaams Parlement keurde een nooddecreet goed waardoor de bevriezing van de huurindexatie voor onvoldoende geïsoleerde woningen meteen in voege treedt. Het is een van de maatregelen die minister-president Jan Jambon vorige week aankondigde in zijn Septemberverklaring. Zowat 275.000 huurders zullen hiervan genieten, terwijl het ook verhuurders aanzet om versneld hun woningen energiezuiniger te maken.
Ondanks het feit dat de maatregel pas vorige donderdag werd aangekondigd, treedt ze al in voege vanaf 1 oktober. Het Vlaams Parlement keurde dit via een noodprocedure goed. Dat wil zeggen dat vanaf nu verhuurders hun huurprijzen niet of slechts gedeeltelijk mogen indexeren als hun woning onvoldoende energiezuinig is. Voor de EPC-labels E en F geldt een volledige bevriezing van de indexering, voor EPC-label D gaat het om maximum 50 procent. Ook voor woningen zonder EPC-label mag geen indexverhoging worden doorgerekend.
Misbruik vermijden
“Huurders worden in deze crisis twee keer geraakt: door de stijgende huurprijzen via de indexatie en door de stijgende energiefactuur, zeker in slecht geïsoleerde huizen. Daarom deze maatregel, die we ook versneld invoeren om te vermijden dat men nog snel de index zou doorrekenen. Verhuurders kunnen later die indexering niet alsnog invoeren”, aldus Matthias Diependaele.
In totaal gaat het om zo’n 100.000 huurwoningen met een EPC-label E en F en een 75.000-tal woningen met een D-label. Daarnaast hebben ongeveer 100.000 woningen nog geen EPC-label, wat nochtans verplicht is sinds 2009.
“Dat wil zeggen dat zowat 275.000 huurders van deze maatregel zullen genieten. Maar belangrijk is ook dat we verhuurders ertoe aanzetten om hun woningen versneld energiezuinig te maken”, zegt de minister.
Contacteer de huurdersbond
“Huurders die niet op de hoogte zijn van de EPC-waarde van hun woning, raad ik aan om contact op te nemen met de huurdersbond, of andere instanties in het middenveld, zoals het OCMW of het CAW. Bij conflicten kan ook de vrederechter worden ingeschakeld”. Bron: N-Va

Langdurig zieken riskeren sanctie

Langdurig zieken riskeren sanctie bij weigeren medisch onderzoek of vragenlijst niet invullen
Mensen die langdurig ziek zijn, kunnen vanaf januari een sanctie krijgen wanneer ze niet meewerken aan een vragenlijst en aan een medisch onderzoek om in te schatten of het mogelijk is om opnieuw te gaan werken. Dat is goedgekeurd in De Kamer.
De tekst zou normaal gezien al voor het zomerreces het fiat krijgen van de Kamer, maar raakte toen finaal nog niet gestemd. Het wetsontwerp roept een mechanisme in het leven om zowel langdurig zieke werknemers als hun werkgevers vanaf volgend jaar financieel te straffen, zij het na een hele cascade aan verwittigingen.

Langdurig zieken kunnen zo 2,5 procent van hun uitkering verliezen als ze na lang aandringen blijven weigeren om mee te werken aan hun reïntegratie op de werkvloer. Bedrijven waar in de laatste vier kwartalen zeker drie werknemers zijn uitgevallen voor minstens twaalf maanden én waarbij het aantal langdurig zieken drie keer hoger ligt dan het gemiddelde in de privé en twee keer hoger dan het gemiddelde in de eigen sector, betalen per kwartaal een bijdrage van 0,635 procent op de lonen, wat neerkomt op 2,5 procent op jaarbasis.
“Leidt aandacht af van hoofdoorzaak: niet aanpakken van ziekmakend werk”
Vanuit het middenveld komt kritiek op het ontwerp. Volgens de christelijke vakbond ACV en het christelijke ziekenfonds CM gaat het om maatregelen die niet effectief zijn, duwen ze zieken verder in de miserie en leiden ze de aandacht af van de hoofdoorzaak van een half miljoen langdurig zieken: het niet aanpakken van ziekmakend werk.
“Dreigen met een verlies aan inkomen werkt niet, maar ondergraaft het noodzakelijk vertrouwen in het begeleidingsproces, en duwt mensen in een al zeer precaire situatie verder in de miserie”, zeggen ze in een gemeenschappelijke mededeling. “Enkel een positieve en omvattende aanpak werkt, met een effectief reïntegratiebeleid op individueel en collectief niveau.”
ACV en CM vinden het des te meer onbegrijpelijk dat er financiële sancties komen in een context waarin veel mensen al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Bron: VRT-NWS

Te weinig concurrentie in ons land

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de spoorwegen heeft gestaakt op 5 oktober.
Ze wijzen onder meer op de vele geannuleerde treinen door een personeelstekort. Voor hen is het nu tijd om de alarmbel te luiden, zodat dringend maatregelen genomen worden om de achteruitgang van de werkomstandigheden te stoppen.
“Het gemeenschappelijk front van de spoorbonden heeft beslist om druk uit te oefenen op de regering”, laten de bonden weten in een persbericht. “Over de begrotingen wordt nu beslist, met daarin ook de begroting voor de spoorwegen voor de komende 10 jaar.”

‘Investeringen in het spoor zijn een hefboom voor de hele Belgische economie’
‘Als de regering De Croo dit weekend de juiste keuzes maakt, heeft het spoor in België ook na 2040 een mooie toekomst’, schrijft een groep van veertien reizigers- en milieuorganisaties in een pleidooi voor ambitieuze investeringen in het Belgische spoor.
Wordt het spoor de ruggengraat van de Belgische duurzame mobiliteit? De Spoorvisie 2040 én de nieuwe beheersovereenkomsten met spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel beloven een radicale heropwaardering van het spoorvervoer. Vorige week vrijdag kreeg ook het goederenvervoersplan groen licht, na aandringen van vakbonden, werkgeversorganisaties als VOKA en de havenbedrijven. Tegen 2030 moet het goederenvervoer verdubbelen.
Deze nieuwe visie met zicht op een groeiend aanbod en betere toegankelijkheid is een verademing na jaren van afbouw en verwaarlozing van trein en treinreiziger. Ferme onderhoudsinvesteringen geven het vooruitzicht dat de afbrokkelende tunnels, hoogbejaarde bovenleidingen en versleten rails een fout uit het verleden worden. Door jarenlange desinvesteringen en een schreeuwend personeelstekort werden in recordjaar 2022 meer dan 22.000 treinritten – 1 op 30 – geschrapt en reden nóg meer treinen met vertraging. Het marktaandeel van de trein binnen het internationaal verkeer daalde volgens een studie van de Europese Commissie aanzienlijk over de afgelopen twintig jaar, nochtans ontbreekt de internationale poot quasi volledig in de nieuwe beheersovereenkomst. Naast de reiziger is ook het spoorpersoneel de dupe van deze afbouw, zij werken al jaren in moeilijke omstandigheden.
De ambitieuze spoorvisie is dus een noodzakelijke verandering in de context van de huidige sociale, energie- en klimaatcrisis. Naast onze legendarische files en schadelijke luchtkwaliteit, tonen de huidige energie- en brandstofprijzen hoe dringend België onafhankelijk moet worden van fossiele brandstoffen. Meer goederen- en passagiersvervoer per spoor is een voor de hand liggende manier om naar meer energieonafhankelijkheid te evolueren. Bovendien zijn vaak de laagste inkomens afhankelijk van openbaar vervoer.
Maar plannen maken is één zaak. Nu moet er ook boter bij de vis komen. NMBS en Infrabel zouden de volgende tien jaar 3,4 miljard euro extra nodig hebben. De federale regering zal dit weekend tijdens de begrotingsgesprekken duidelijk moeten maken of ze haar plannen ook van de nodige middelen voorziet.
Exploderende stroomprijzen en de stijgende loonkosten wegen op het budget van de NMBS. CEO Sophie Dutordoir wilt ter aanvulling van besparingsmaatregelen de treinkaartjes vanaf februari ongeveer 10 procent duurder maken. Minister Gilkinet pleit daarentegen voor btw-vrije treinkaartjes, een sociale maatregel met een prijskaartje van 100 miljoen euro. In april kreeg de NMBS al eens 82 miljoen euro extra federaal geld om de stijgende energie- en personeelskosten op te vangen.
De nodige investeringsbudgetten zijn geen klein bier. Maar moeten toch in perspectief gezet worden. Belastingsvoordelen van salariswagens, tankkaarten, accijnskortingen en professionele diesel kosten ons jaarlijks maar liefst 4 miljard euro. De bedragen voor autowegenprojecten zijn daar een veelvoud van. Volgens het VBO kostten files alleen in 2021 ongeveer 4,5 miljard euro door tijd- en brandstofverlies, en gezondheidsschade.
Als we mensen echt uit de auto en het vliegtuig willen krijgen, dan moeten duurzame alternatieven een toereikend budget krijgen. Een treinrit moet de goedkoopste en meest comfortabele optie zijn. Experimenten uit het buitenland met sterk verlaagde tarieven, zoals het Duitse Klimaticket of de Spaanse gratis abonnementen, hebben veelbelovende resultaten. Nachttreinen kunnen bovendien bijna kostendekkend zijn en vragen geen investeringen in infrastructuur.
Omgekeerd zijn de investeringen in het spoor een hefboom voor de hele Belgische economie. Elke euro die in het spoor wordt geïnvesteerd brengt er drie op in de vorm van directe en indirecte werkgelegenheid. De winsten voor de volksgezondheid door de dalende lucht- en geluidsvervuiling en vrijgekomen open ruimte zijn onschatbaar.
Als de regering De Croo dit weekend de juiste keuzes maakt, heeft het spoor in België ook na 2040 een mooie toekomst.
Neutr-On steunt deze visie samen met 14 andere organisaties.
Jolan Rijmenans – Bond Beter Leefmilieu, Joeri Thijs – Greenpeace, Miguel Vertriest – Netwerk Duurzame Mobiliteit, Kees Smilde – TreinTramBus, Sylvie Meekers – Canopea, Els Van den broeck – Mobiel21, Heidi Degerickx – Vlaams Netwerk tegen Armoede, Vanya Verschoore – Reset.Vlaanderen, Peter Wouters – Beweging.net, Gery Baele – Navetteurs.be, Kees Smilde – Integrato, Jean-Philippe Ducart – Test-Aankoop, Michaël Jacquemin – Les Amis du Rail Halanzy, Hugo Van Dienderen – Grootouders voor het Klimaat, Alexander Gomme – Back on Track Belgium.

Overstap van privé naar onderwijs

Vorig schooljaar maakten 4.398 Vlamingen de overstap van de privésector naar het onderwijs. Dat is een stijging met ongeveer 50 procent in vergelijking met het schooljaar daarvoor. De uitbreiding van de anciënniteitsregeling voor zij-instromers, die door Weyts werd ingevoerd, heeft duidelijk effect. Zij-instromers kunnen nu 10 jaar anciënniteit meenemen en tot drie uur per week vrijstelling krijgen met behoud van loon om hun lerarenopleiding te volgen. “Dit zijn slechts een paar van de vele maatregelen die we nemen om het lerarentekort tegen te gaan”, zegt Weyts. “En met succes, zo blijkt nu.”
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakte het mogelijk om anciënniteit mee te nemen als je vanuit de privé overstapt naar het onderwijs om een knelpuntvak te geven. Zowel het aantal jaren anciënniteit als het aantal knelpuntvakken is stapsgewijs uitgebreid. Daardoor steeg het aantal zij-instromers in schooljaar 2020-2021 al met 15 procent. Sindsdien werd de anciënniteitsregeling nog verder verbeterd. Nu kan je al tot 10 jaar anciënniteit meenemen voor wel 22 vakken en 2 ambten. Vorig jaar steeg het aantal zij-instromers dan ook met bijna vijftig procent: in totaal maakten 4.398 Vlamingen de overstap.
Job van leerkracht nog aantrekkelijker maken
In het basisonderwijs steeg het aantal zij-instromers met 45 procent, in het secundair onderwijs steeg het aantal zelfs met 66 procent.
De stijging is merkbaar in alle provincies en in alle leeftijdscategorieën. “Dergelijke cijfers tonen aan dat je op elk moment in je leven ervoor kan kiezen om de overstap te maken naar het onderwijs”, zegt Ben Weyts. “Er is geen enkel ander beroep dat zo’n grote impact heeft op het leven en de toekomst van kinderen en jongeren”, zegt Weyts. “Daarbovenop stellen we alles in het werk om de job nog aantrekkelijker te maken”, vervolgt hij. Bron: N-Va