“We komen niet meer toe aan einde van maand”

7.000 rode, groene en blauwe vakbondsfrakken kleuren Antwerpen. De socialistische, christelijke en liberale vakbonden sluiten de armen ineen om op te komen voor een rechtvaardig loon, en tegen de uit de pan vliegende prijzen. De aanwezigen zijn blij met de samenwerking tussen de vakbonden en eisen dat de loonnormwet verandert.

De prijsstijgingen van gas, elektriciteit, mazout, huur en voeding treffen de werkende klasse steeds harder, maar de regering geeft kruimels ter compensatie. Daar hebben de vakbonden genoeg van. Enkele vakbondslieden en -sympathisanten vertellen waarom ze staken en op straat komen.

“Onze koopkracht moet gewoon weer naar boven”

Anik Van den Bosch zit bij de Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK) en werkt als winkelbediende bij Delhaize. Ze kwam vandaag mee op straat omdat ze het niet kunnen vindt dat de mensen harder en harder werken voor minder loon: “Alles wordt duurder en we komen niet meer toe op het einde van de maand met ons loon. De CEO’s en aandeelhouders krijgen daarentegen miljoenen. Ik ben dat kotsbeu.”

“De btw op energie moet permanent omlaag. Er moet ook een stop komen op de benzineprijzen en de loonblokkeringswet moet eindelijk eens opgeheven worden. Dat is een ouderwetse wet die misschien ooit nodig was, maar nu geldt die niet meer. Onze koopkracht moet gewoon weer naar boven, want wij zijn de mensen die de economie doen draaien. Geef ons een loon dat reflecteert hoe hard we werken, en dan loopt de maatschappij van een leien dakje.”

Ik ben heel blij dat de drie vakbonden er tezamen zijn. Dat zou altijd zo moeten. Wij komen allemaal op voor dezelfde rechten van de werkende mens. Geen verdeeldheid tussen de vakbonden, want dat brengt verdeeldheid tussen de mensen.”

Stefaan Decock is algemeen secretaris bij ACV Puls. Hij is sterk verontwaardigd door de hoge prijzen, zeker die van brandstof: “De prijzen moeten aan banden gelegd worden. De mensen die een verplaatsingsvergoeding krijgen omdat ze op verschillende locaties werken moeten meer dan 0,13 cent per kilometer ontvangen, want dat is absoluut niet houdbaar, kijk maar naar de prijzen aan het tankstation. Die mensen worden regelrecht uitgebuit.”

“We proberen al maanden aan een stuk het juk van die loonwet van ons af te krijgen. Alle prijzen mogen stijgen, het enige dat aan de ketting ligt zijn de lonen van de werknemers. Er moet een nieuwe wet komen die toelaat dat vakbonden vrij onderhandelen over lonen. We passen ons wel aan aan de economische realiteit van elke sector, daar hebben we dat juk niet voor nodig.”

“Studenten en arbeiders zijn één front”

Celine Gumus en Stijn D’hondt, twee studenten, zijn ook aanwezig op de vakbondsbetoging. “Wij zien studenten en arbeiders als één front. Over enkele jaren betreden wij zelf ook de arbeidsmarkt, dus hier zijn is belangrijk voor iedereen”, zegt Stijn.

Celine voegt daar aan toe: “De arbeiders doen de wereld draaien. Vandaag staken ze omdat de facturen te hoog zijn en de lonen stagneren. Met studentenbeweging Comac komen we mee op straat tegen dit onrecht. Wie werkt verdient een waardig inkomen dat beschermt tegen armoede. Iedereen heeft recht op duurzame energie en sociale prijzen. We komen op straat voor een rechtvaardige verdeling van de lasten en bovenal voor vrije loononderhandelingen!”

Bron: dewereldmorgen.be