BABO MAAKT GEWELD IN HET GEZIN BESPREEKBAAR MET JONGE KINDEREN

Hoe reik je de allerjongsten een taal aan over geweld? Onderzoekers van het expertisecentrum Resilient People van hogeschool UCLL ontwikkelden voor het eerst een aanpak in de preventie en interventie van intrafamiliaal geweld die zich specifiek op hen richt. Ze lanceren samen met uitgeverij Garant de Babo-box voor hulpverleners én leerkrachten, met een handpop en verschillende werkvormen op maat van kinderen. De aanpak werd getest op de scholen en binnen de hulpverlening. Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling is erg hoopvol over de ontwikkelingen.

Eén op de vier Vlaamse kinderen geeft aan in aanraking te komen met één of meerdere vormen van geweld in het gezin door ruzies, (v)echtscheiding, partnergeweld, overmatig straffen, onmacht van de ouders… Dorien Wuyts, onderzoeker UCLL: “Dit laat voor elk kind sporen na, ook als ze ‘enkel’ getuige zijn. Geweld komt daarbij relatief meer voor bij gezinnen met jonge kinderen. Zij staan immers meer onder stress, een risicofactor als het gaat om het ontstaan van geweld.”

Toch bereikt de hulpverlening deze doelgroep net het minste. Voor kinderen tussen 3 en 8 jaar bestond er tot nu toe ook geen aangepaste methode. Anneleen Roelandts, onderzoeker UCLL: “We missen daar regelmatig de signalen van intrafamiliaal geweld. Vaak omdat we niet weten hoe we met hen over dit thema kunnen spreken en omdat jonge kinderen weinig taal hebben om te verwoorden wat er in hen omgaat.”

Het is dan ook niet evident om een ‘gesprek’ over het gezin en geweld in het gezin aan te gaan met jonge kinderen. Dorien Wuyts: “Zowel op scholen als binnen hulpverlening worden jonge kinderen vaak niet betrokken in de aanpak van intra-familiaal geweld.” Deze aanpak komt niet te vroeg, gezien de coronamaatregelen de stress in gezinnen opvoert; in de eerste maand van de lockdown kreeg de Vlaamse hulplijn 1712 maar liefst 70% meer meldingen.

Het Vlaams expertisecentrum kindermishandeling (VECK) juicht de ontwikkelingen met de Babo-box erg toe en kijkt uit naar de komende ervaringen binnen scholen en hulpverlening. “Kinderen en leerkrachten helpen om op een zorgzame manier woorden te geven aan wat soms minder goed gaat, is erg belangrijk. De ontwikkelingen die de onderzoekers van UCLL met Babo creëren, dragen zo bij aan het vroegtijdiger en beter helpen van kinderen en gezinnen,” duidt Tim Stroobants, directeur van het VECK. “Scholen zijn een tweede thuis voor kinderen. De ervaring leert ons dat leerkrachten ook heel vaak bezorgd zijn over wat ze zien en horen. Het is voor velen niet gemakkelijk om daar met de kinderen zelf over te praten. Babo speelt er op een kwaliteitsvolle manier op in.”

Lancering Babo-box | UCLL Research & Expertise