Met een aanpassing van de diverse salarisschalen op 1 januari 2022 werd een eerste stap gezet om de bezoldiging van de schooldirecteurs gefaseerd aan te passen. De effectieve verwerking van de salarisverhoging gebeurde pas met de uitbetaling in april. Op de loonstrook van april vind je het achterstallige extra salaris voor de maanden januari, februari en maart.

De overheid engageerde er zich in cao XII toe de bezoldiging van de schooldirecteurs gefaseerd aan te passen, met het oog op een loonspanning (tussen hun salaris als directeur en het salaris dat ze als leerkracht zouden hebben gehad) van minimaal 35% over de hele loopbaan. Met een aanpassing van de diverse salarisschalen op 1 januari 2022 werd daartoe een eerste aanzet gegeven. In een aantal gevallen gebeurde dat via een aanpassing van de bedragen in de bestaande salarisschaal; in andere gevallen gebeurde het aan de hand van een nieuwe salarisschaal. De effectieve verwerking van de salarisverhoging gebeurde pas nu met de uitbetaling van het salaris in april. Op de loonstrook van april vind je dus ook het achterstallige extra salaris voor de maanden januari, februari en maart.

Belangrijk: de salarisverhoging gebeurt niet voor iedere schaal op elke trap in dezelfde mate: de directeur op een trap in de salarisschaal waar de minimale loonspanning die in deze eerste fase beoogd werd (ca. 31% volgens de overheid), al eerder (omzeggens) was bereikt, zal (omzeggens) niets extra vinden op zijn loonbriefje.

Wie niet aan de bedoelde loonspanning kwam, kreeg loonsverhoging. Daarnaast zijn in het ene onderwijsniveau de extra’s ook hoger dan in een ander onderwijsniveau omdat de vergelijking in loonspanning tussen leraar en directeur telkens bekeken werd per betrokken onderwijsniveau, uitgaande van de bestaande loonspanning/salarisschalen.  

De volgende fase van de graduele loonsverhoging voor schooldirecteurs  is gepland voor januari 2023. 

Bron: GO!