Het ANTIPESTTEAM heeft voor de tiende keer de “Boterhammen met KAKtussen”-prijs toegekend.
Waar de meeste prijzen een initiatief willen belonen dat wezenlijk heeft bijgedragen voor het stoppen van
pesterijen wordt deze prijs gegeven aan een persoon of een groepering die, volgens het Antipestteam, te
weinig heeft bijgedragen om pesterijen te voorkomen. Deze prijs is jaarlijks en hij wordt normaliter op 1
september toegekend, maar door de coronadrukte werd de prijs dit jaar op 1 oktober vastgelegd. Met dit
initiatief wil het APT personen of instellingen, zoals scholen of bedrijven, aansporen tot het effectief
beteugelen of doen verdwijnen van pestgedrag.

Voor dit jaar waren er drie genomineerden:
• Studentenclub Reuzegom, de studerende elite uit het Antwerpse, werd genomineerd voor hun gortige
studentendoop, waarbij een jonge student is overleden.
Een studentendoop is een ontgroeningsritueel, waar sommige studenten willen aan deel nemen en tot
alles bereid zijn, om toch maar in de groep te worden opgenomen.
De 20-jarige Sanda D. uit Edegem, een schacht bij de Leuvense club Reuzegom, moest vissaus drinken, in
een put gaan zitten waarbij ijskoud water over hem werd gestort, tot hij onderkoeld geraakte en in coma
belandde.
Reuzegom hanteerde ook nachtelijke pis-en-kotsrituelen, en ook het doodmartelen van dieren bleek tot
de vaste onderdelen van de ceremonie te behoren.
In 2013 waren er al filmpjes waarop te zien is hoe met een varken wordt gesold, het dier een brandende
sigaret in de bek krijgt en ontsmettingsmiddel moet drinken, om tenslotte afgemaakt en geroosterd te
worden. Noch de academische overheid noch het gerecht voelden zich geroepen om er wat mee te doen,
men trof een ‘minnelijke schikking’ en de zaak was afgehandeld. Tot er in 2018 een dode student te
betreuren was. Het onderzoek en de rechtszaak duren nog steeds voort.

De twee andere genomineerden waren Ben Weyts en Minister van Justitie Van Quickenborn, maar zij kregen het voordeel van de twijfel. Zij kregen niet voldoende tijd, mede door de coronacrisis, waardoor ze toch niet voldoende kansen gekregen hebben om een afdoend beleid uit te werken om de kwaliteit van het onderwijs en Justitie te verbeteren.

De laureaat van 2021 werd dit jaar Studentenclub Reuzegom. Deze studentenclub ontvangt dan ook de tiende “Boterhammen met KAKtussen”-prijs.

Laureaten van de “Boterhammen met KAKtussen”-prijs, in het jaar:
2012 – Minister van Onderwijs Pascal Smet
2013 – Mieke Van Hecke, toen nog directeur-generaal van het VSKO
2014 – Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, Gemeenschapsonderwijs
2015 – Minister van Justitie Koen Geens
2016 – Minister van Justitie Koen Geens
2017 – Minister van Justitie Koen Geens
2018 – Minister van Justitie Koen Geens
2019 – Dries Van Langenhove
2020 – Minister van Justitie Koen Geens
2021 – Studentenclub Reuzegom

Studentenclub Reuzegom kan zijn prijs, die bestaat uit wat boterhammen met choco en een pot cactussen, opvragen via de site waarna die aan hen bezorgd wordt.