De Kamercommissie Begroting heeft,  meerderheid tegen oppositie,  het budget voor 2021  goedgekeurd. De tekst moet nu nog langs de plenaire vergadering passeren, zodat er vanaf januari opnieuw een volwaardige federale begroting op tafel zal liggen, en dat voor het eerst sinds de val van de regering-Michel eind 2018. De Vivaldi-regering kwam overeen om de begroting volgend jaar met 0,2 procent van het bbp te saneren. De tabellen voorzien een inspanning van 950 miljoen euro – bijvoorbeeld via de fraudebestrijding. Daar staat voor 1,9 miljard euro nieuw beleid tegenover, zoals de verhoging van de minimumpensioenen, de verhoogde investeringsaftrek en in de gezinsfiscaliteit. In maart staat al een begrotingscontrole geprogrammeerd. De kans is groot dat er dan bijsturingen zullen moeten gebeuren. Toen de regering de budgettaire oefening klaar was, moesten de nieuwe lockdownmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus immers nog ingaan. Die zullen wellicht een negatieve invloed hebben op de economische activiteit, en dus ook op de openbare financiën. Het is ook afwachten in welke mate de economie zal heropleven. Ook het Rekenhof plaatste vraagtekens bij een aantal posten in de begroting. Zo mikt de regering op bijna 400 miljoen euro uit de effectentaks, maar het Rekenhof uitte in zijn doorlichting daarover twijfels. De regering reageerde dat de taks sneller dan verwacht is gerealiseerd. Ook merkt het Rekenhof bijvoorbeeld op dat het niet zeker is dat de uitbreiding van de 6 procent btw voor afbraak en wederopbouw strookt met de Europese regels. Daarnaast kan het Rekenhof niet inschatten of de geraamde 200 miljoen euro uit fraudebestrijding realistisch is. Het Rekenhof wijst wel op een aantal zaken die de begroting extra marge geven. Zo zou de spilindex een maand later worden overschreden dan verwacht, wat resulteert in 40 miljoen minder uitgaven. Er is ook nog geen rekening gehouden met de inkomsten uit de veiling van de C02-emissierechten. In 2019 bedroeg het federale aandeel zo’n 32 miljoen. Indien de begroting binnenkort ook groen licht krijgt in de plenaire Kamer, dan kan België vanaf volgend jaar opnieuw met een volwaardige begroting draaien. Dat is al geleden sinds 2018. Door de val van de regering eind 2018 moest de federale regering sindsdien werken met voorlopige twaalfden. Dat maakte het sindsdien onmogelijk grote bijsturingen door te voeren. 
Bron: Knack