U hebt nog enkele dagen om uw belastingbrief elektronisch in te vullen.

De elektronische belastingaangiftes zijn  beschikbaar via de website MyMinfin (Tax-on-web).

Online aangifte | FOD Financiën (belgium.be) 

Inloggen kan met een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of met de identiteitsapp Itsme op uw smartphone.

Een token van de vorige jaren is nog bruikbaar, een nieuwe token aanvragen kan niet meer.

Een elektronische aangifte moet u tegen uiterlijk 15 juli hebben ingediend.

Wacht niet  tot de laatste dagen om uw aangifte in te vullen. Vergeet niet uw aangifte in Tax-on-web effectief te verzenden. Als u samen met uw partner een aangifte indient, moet elke partner de aangifte ondertekenen.

Dit jaar krijgen 3,75 miljoen belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA). Het document bevat alle gegevens die de fiscus kent. Op basis daarvan worden de te betalen of terug te krijgen belastingen berekend. Op het document wordt ook meer informatie gegeven over de elementen die u zeker moet controleren. Als u het voorstel klakkeloos aanvaardt, riskeert u geld mis te lopen.

Controleer of alle belastingvoordelen waarop u recht hebt, zijn opgenomen in het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Vooral uw gezinssituatie moet een punt van aandacht zijn. Denk maar aan een recente wijziging in uw kinderlast, de regeling van co-ouderschap, de kosten voor kinderopvang en betaalde of ontvangen onderhoudsgelden. Controleer of alle belastingvoordelen waarop u recht hebt, zijn opgenomen. Denk aan giften, dienstencheques, een nieuwe lening of een levensverzekering voor het langetermijnsparen. Ook ander vastgoed dan uw gezinswoning is een aandachtspunt, zeker bij een aankoop, verkoop of verhuizing in 2019 of 2020.

HOE MEER U VERDIENT, HOE MEER BELASTINGEN U BETAALT

De personenbelasting kent progressieve belastingtarieven: het tarief stijgt naarmate uw inkomen toeneemt. De belastingtarieven voor 2020 zijn:

  • Van 0,01 euro tot 13.440 euro is het tarief 25%
  • Van 13.440 euro tot 23.720 euro is het tarief 40%
  • Van 23.720 euro tot 41.060 euro is het tarief 45%
  • Vanaf 41.060 euro is het tarief 50%

Elk jaar worden de fiscale grensbedragen voor vrijstellingen, belastingschijven en belastingverminderingen geïndexeerd, waardoor ze gelijke tred houden met de levensduurte. Van die algemene regel wordt nu afgeweken. De federale regering-De Croo heeft beslist om een aantal van die bedragen te bevriezen tot en met het inkomstenjaar 2023. Dat is een besparingsmaatregel die ertoe moet leiden dat de uitgaven gedaan in de strijd tegen Covid-19 gefinancierd kunnen blijven.

De bevriezing gebeurt eigenlijk retroactief: hoewel begin vorig jaar de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2020 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, gelden voor de belastingaangifte die u nu invult heel wat fiscale plafonds uit het inkomstenjaar 2019. De eerstvolgende jaarlijkse indexering zal pas vanaf het inkomstenjaar 2024 plaatsvinden.

De bevriezing treft tal van plafonds die van belang zijn voor spaarders en beleggers. Zo blijft de vrijstelling van dividenden, spaardeposito’s en het maximumbedrag voor het langetermijnsparen vier jaar lang onveranderd. Ook een hele rist belastingverminderingen werd getroffen. Voor het pensioensparen werd een afwijkende regeling uitgewerkt: de bevriezing begint pas in 2021.

Stuur spontaan documenten mee

U bent niet verplicht om documenten of attesten met uw aangifte mee te sturen, maar u moet ze wel altijd kunnen voorleggen als de fiscus erom vraagt. Om de verwerking van uw aangifte te versnellen doet u er goed aan enkele documenten spontaan mee te sturen. Zo vermijdt u bijkomende vragen. Het gaat onder meer over een detail van de werkelijke beroepskosten die u aftrekt. Ook als u inkomsten van buitenlandse oorsprong hebt – die al dan niet zijn vrijgesteld van Belgische belastingen – doet u er goed aan een detail mee te sturen van de belastbare inkomsten en van eventuele al afgetrokken buitenlandse belastingen.

Controleer uw rekeningnummer

Zeker als u een terugbetaling van de fiscus verwacht, doet u er goed aan uw rekeningnummer te controleren. Dat staat vermeld op uw belastingaangifte. Als dat nodig is, moet u uw rekeningnummer toevoegen of wijzigen.