Het Amerikaanse plan om de komende jaren miljarden te steken in infrastructuurprojecten levert volgens president Joe Biden 19 miljoen banen op. Volgens de president, die de omvangrijke investering van meer dan 2.000 miljard dollar eerder deze week bekendmaakte, helpt het plan daarmee bij het herstel uit de coronacrisis.

Biden beriep zich op “onafhankelijke analyses” die aantoonden dat het plan 19 miljoen extra banen zou scheppen, als het wordt aangenomen. Het doel van Biden is om de fysieke en technologische infrastructuur van het land te moderniseren. Daarnaast moet de al lang bestaande economische ongelijkheid in het land worden aangepakt. Volgens Biden zullen verschillende onderdelen van het plan voor extra banen zorgen. Naast de bouw van betaalbare woningen en inspanningen om verlaten mijnen op te ruimen of oude oliebronnen af te sluiten, moet ook werk gemaakt worden van klimaatmaatregelen.

Biden reageerde ook op de kritiek dat hogere belastingen die de president aan bedrijven wil opleggen, de groei van de economie zouden kunnen afremmen. Volgens Biden functioneert de economie juist beter als bedrijven worden gevraagd ook ‘hun eerlijke deel’ te betalen. ‘Het zal de economie helemaal niet vertragen’, aldus de president. ‘Het zal de economie beter laten functioneren en meer energie creëren.’

De economische cijfers laten zien dat de  banengroei in de Verenigde Staten  ruim boven de raming van 675.000 banen  lag.  De werkloosheid is gedaald naar zes procent. De stijging was het sterkst in de vrijetijds- en horecasector. In de bouw was er dan weer een groei van 110.000 jobs. Een sterke economische groei  en agressieve vaccinatiecampagne droegen bij aan de jobgroei in beide sectoren, meldde het Labor Department.

Een analyse van de banengroei in verschillende sectoren levert ons volgend overzicht op:

280.000 nieuwe aanwervingen in de horeca;

190.000 bij onderwijsinstellingen;

110.000 in de bouw;

48.000 bij vervoer en opslag;

42.000 bij andere diensten;

25.000 bij sociale bijstand;

24.000 bij de groothandel;

23.000 bij de detailhandel;

21.000 in de mijnbouw;

19.000 in de wasserij en persoonlijke dienstverlening sector;

16.000 in de wereld van de financiële activiteiten.

Het tempo van de stijgingen in combinatie met het ongekende omvang van de stimulus checks van de overheid heeft bezorgdheid over inflatie aangewakkerd. Dit hoewel ambtenaren van de Federal Reserve beweren dat eventuele stijgingen tijdelijk zullen zijn.