Vanaf mei kunnen Brusselse jongeren uit het middelbaar onderwijs terecht op de Erasmushogeschool en de Odisee Hogeschool voor ondersteuning ter voorbereiding van de starttoets Nederlands. “We willen zorgen dat jongeren de toets niet als drempel zien, en blijven starten als leerkracht in onze hoofdstad”, stelt Sarah Vrijdags, onderzoeker aan de Odisee Hogeschool. 

Studenten die aan de lerarenopleiding willen beginnen, moeten al enkele jaren een verplichte instaptoets afleggen. Vanaf volgend academiejaar hangen er voor het eerst gevolgen aan hun resultaat.  “De starttoets is verplicht én bindend”, duidt de VLHORA, de Vlaamse Hogescholen Raad. “Als je het streefcijfer niet haalt, zal je remediëringslessen moeten volgen om je niveau bij te werken.”

Leerachterstanden

In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel raken 315 voltijdse jobs niet ingevuld. Voor nog eens 219 leraren die langdurig afwezig zijn, worden geen vervangers gevonden. Die problemen zorgen voor leerachterstand bij jongeren.

De Brusselse Nouhaila studeerde de afgelopen twee jaar voor leerkracht, maar moet noodgedwongen stoppen. “In het vijfde en zesde middelbaar had ik geen lessen Nederlands omdat ze geen leerkracht vonden. Mijn Nederlands was daardoor veel te slecht om zelf leerkracht te kunnen worden.”

Inhoudelijk waren er naar eigen zeggen geen problemen. “Dat maakt het frustrerend, want eigenlijk kan ik het wel. Ik kan me gewoon niet duidelijk uitdrukken in het Nederlands”, vertelt ze.

Drempel nog hoger

De Brusselse hogescholen vrezen dat de nieuwe starttoets Nederlands een extra drempel zal opwerpen voor de jongeren. “Daarom willen we hen extra helpen en ondersteunen ter voorbereiding”, zegt Vrijdags. “Eerst kijken we naar hun niveau, om daarna specifieke remediëringsmodules aan te bieden.”

Voor het project wordt nu gemikt op Brusselse leerlingen uit de derde graad van het middelbaar onderwijs. Meer Brusselse leerkrachten voor de klas kan toekomstige jongeren motiveren om eveneens met de opleiding te starten. “De leerkrachten die er nu wel staan, zijn vaak geen Brusselaars, waardoor jongeren zich er minder in herkennen”, vindt Vrijdags. 

Brusselse “ketjes”

Samen met de hogescholen zet Capital vzw haar schouders onder het “Klaar voor de lerarenopleiding”-project. Die vzw strijdt al een aantal jaar tegen de jeugdwerkloosheid in onze hoofdstad. Zo hopen ze extra veel jongeren te bereiken voor wie het tot nu niet mogelijk was om leerkracht te worden.

“We willen jongeren warm maken om voor de klas te staan. Door een extra grote Brusselse weerspiegeling in de leraarskamers van scholen, kunnen er misschien meer Brusselse ketjes afstuderen”, vertelt Hassan Al Hilou van Capital vzw. 

De vzw Capital en de hogescholen trappen hun project af met een kick-off op 26 april. Jongeren uit Brussel met interesse voor de lerarenopleiding kunnen die dag bij de hogescholen terecht met vragen en twijfels over de starttoets.

Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie steunt het initiatief. Brussels minister voor Nederlandstalig onderwijs Sven Gatz (Open VLD) vond al eerder dat er meer moest gebeuren om de problemen in het Brussels Nederlandstalige onderwijs op te lossen. Daarvoor trekt de VGC nu 144.000 euro uit. “Zo hopen we scholieren aan te zetten om voor de lerarenopleiding te kiezen en ons lerarenkorps te ‘verbrusselen'”, zegt Gatz. 

“Goed maar te laat “

Voor Nouhaila komt het initiatief jammer genoeg te laat. “Het is goed dat er iets gebeurt ter ondersteuning, maar ik ben er niks meer mee”, zucht ze. “Ik ben nu twee volle jaren kwijt, hoewel ik echt leerkracht wil worden.”

Nouhaila begint volgend jaar aan een nieuwe opleiding. Bedoeling is nog steeds om daarna haar droom na te streven en het diploma voor leerkracht op zak te hebben. 

Waar en wanneer kan je de starttoets afleggen?

Voor elke lerarenopleiding leg je de starttoets Nederlands af op een hogeschool. Dat kan de hogeschool zijn waar je wil gaan studeren, of eentje dichter in de buurt. De starttoetsen worden vanaf de zomer op verschillende data georganiseerd. De toets afleggen kan van 26 juni tot en met 8 juli, van 4 september tot en met 16 september en van 16 oktober tot en met 21 oktober. 

Voor de lerarenopleiding lager onderwijs zal je ook aan een starttoets Frans en wiskunde moeten deelnemen. Die kan je gewoon thuis via je laptop afleggen. 

Bron: VRT nws