Er komt in elke hogeschool en universiteit een centraal register van alle meldingen rond grensoverschrijdend gedrag. Daarover heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een decreet klaar. Er komt ook een duidelijk statuut voor vertrouwenspersonen voor studenten. 

Vorig jaar al raakten Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijsinstellingen en de studentenvertegenwoordigers het eens over een centraal register en de verankering van het statuut van vertrouwenspersoon. Dat kwam er toen onder andere na de “Pano”-reportage over machtsmisbruik aan de Universiteit Gent en de KU Leuven. Vandaag krijgen die maatregelen ook vorm in een decreet.  

“We gaan voor een grondige en structurele aanpak, waarbij ministers Demir en Somers ook werk maken van een centraal extern meldpunt”, zegt Weyts. Daarnaast wordt in het decreet vastgelegd dat er voor elke hogeschool en universiteit een centraal register komt van alle meldingen rond grensoverschrijdend gedrag.  

Over faculteiten heen, met erkend vertrouwenspersoon

Zo wil de minister van Onderwijs ervoor zorgen dat wanneer een student iets signaleert aan de ombudsdienst van één faculteit, het ook sneller zichtbaar is voor de hele onderwijsinstelling. Door de centrale registratie kunnen bepaalde patronen van grensoverschrijdend gedrag sneller achterhaald worden.  

In veel hogescholen en universiteiten zijn al vertrouwenspersonen, maar er was nooit duidelijkheid over cruciale kwesties zoals bijvoorbeeld beroepsgeheim. Door dit decreet krijgt de vertrouwenspersoon een wettelijk statuut.  

Centraal meldpunt, maar niet uitwisselbaar tussen universiteiten

Zo’n centraal meldpunt moet het makkelijker maken te communiceren over faculteiten heen, maar beperkt zich wel tot binnen de universiteit. Het meldpunt van KU Leuven is dus niet raadpleegbaar door dat van UGent bijvoorbeeld. Het is dus geen oplossing wanneer bijvoorbeeld een professor na klachten in de ene instelling gaat werken op een andere plek in het hoger onderwijs. 

De keuze om dat register niet tussen onderwijsinstellingen te delen kan iets te maken hebben met privacy. Ook kan het meespelen dat de werknemer kans moet krijgen op een eerlijk proces en dus niet mag worden uitgemaakt voor door zijn werkgever. 

Maar, een centraal meldpunt over de onderwijsinstellingen heen, kan toch zijn voordelen hebben. Dat toonde een situatie zich bij een professor pedagogie van KU Leuven. De universiteit zou al jarenlang op de hoogte geweest zijn van zijn ongepast gedrag en sinds 2018 had hij een verbod van de KU Leuven om in contact te komen met studenten. Toch kon hij in Nederland nog starten aan de universiteit van Tilburg zonder dat ze daar op de hoogte waren. De man werd ondertussen veroordeeld voor een verkrachting van een studente tijdens een reis naar een congres in Barcelona. 

Bron: VRTnws