Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil de bevoegdheid Onderwijs claimen in 2024. Dat zegt hij in “De afspraak op vrijdag”. Rousseau maakt brandhout van het parcours van Ben Weyts (N-VA), de huidige minister van Onderwijs. Om de kwaliteit van het onderwijs opnieuw te verhogen moet de leerkrachtenopleiding versterkt worden en moeten er opleidingen geschrapt worden, zegt hij. Ouders die de Nederlandse taal niet vaardig zijn, moeten volgens Rousseau verplicht op taalcursus gestuurd worden.

“Ik zie geen verdiensten van N-VA, met Vooruit wil ik handen uit de mouwen steken”

Het is sinds 2014 geleden dat Vooruit nog een minister van Onderwijs leverde, maar als het van voorzitter Conner Rousseau afhangt, brengt 2024 daar verandering in. In “De afspraak op vrijdag” geeft hij toe dat hij na de regionale verkiezingen van 2024 met Vooruit de ministerpost Onderwijs wil claimen. “Onderwijs ligt mij nauw aan het hart. De dalende kwaliteit van het onderwijs bedreigt onze welvaart, met Vooruit wil ik de handen uit de mouwen steken en onderwijs op het juiste spoor zetten.”

Volgens Rousseau heeft huidig minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) veel te weinig zijn handen uit de mouwen gestoken. “Ik zie geen verdiensten van N-VA op onderwijsbeleid. Weyts is reeds vier jaar minister en plots ontdekt hij dat er een lerarentekort is en stelt hij een Raad der Wijzen in”, zegt Rousseau gepikeerd over het parcours van Weyts. Die raad onder leiding van onderwijsexpert Dirk Van Damme moet het onderwijs in Vlaanderen uit het slop trekken, de kwaliteit verhogen en nadenken over de leerkrachten van de toekomst. “Ondertussen zijn er leerlingen die geen examen krijgen omdat ze geen les kregen over een bepaald vak. Er is veel te weinig gebeurd.”

Weyts is reeds vier jaar minister, plots ontdekt hij dat er een lerarentekort is en stelt hij een Raad Der Wijzen in. Ondertussen zijn er leerlingen die geen examen krijgen omdat ze geen les kregen over een bepaald vak.

Voorzitter Conner Rousseau (Vooruit)   maakt zich ernstige zorgen over de toestand van het onderwijs in Vlaanderen. “Ik maak me gigantische zorgen over het onderwijs, vooral ook voor de kinderen zelf. Ik weet ondertussen welke kinderen thuis geen Nederlands spreken, zij zijn een vogel voor de kat.” Rousseau maakt zich ook zorgen over de welvaart van ons land, die volgens hem nauw samenhangt met de kwaliteit van het onderwijs. “Wij hebben geen olie, gas of diamant. Wij zijn een kleine open kenniseconomie, onze welvaart hangt voor een groot deel samen met het opleidingsniveau.” Als oorzaak van de kwaliteitsdaling spelen volgens Rousseau twee zaken mee: het lerarentekort en de taalkennis van het Nederlands.

Rousseau hekelt dan ook dat er geen globaal plan op tafel ligt om die problemen het hoofd te bieden en de kwaliteit van het onderwijs terug op te schroeven. “Ik besef ook wel dat je dat niet kan oplossen met een vingerknip”, geeft hij grif toe. “Maar ik ben bezig met een tournee in het buitenland, om te gaan kijken wat we van andere landen kunnen leren.”

Portugal is volgens Rousseau een goed voorbeeld om het leerkrachtentekort mee op te lossen. “In Portugal is men de opleidingen aan het rationaliseren. Dat moeten we in België ook doen, er moeten opleidingen geschrapt worden. Drie verschillende leerkrachten die Grieks geven aan een handvol leerlingen moeten samengebracht in één klas, zo spaar je twee leerkrachten uit. We kunnen niet meer élke school alle lessen laten geven.” Volgens Rousseau is er “op papier” helemaal geen leerkrachtentekort, “maar het evenwicht is zoek”.

In Portugal is men de opleidingen aan het rationaliseren. Dat moeten we in België ook doen, er moeten opleidingen geschrapt worden.

Anderzijds moeten ook de leerkrachtenopleidingen op Portugese leest geschoeid worden. “Te veel jonge leerkrachten vallen uit omdat ze niet hoogopgeleid zijn om de complexe klassen van vandaag de baas te kunnen”, verklaart Rousseau. “Er moeten meer masteropleidingen in het onderwijs komen, waar ze ook een billijke vergoeding voor moeten krijgen.”

Verplichte taallessen en schoolplicht verlagen

De taalachterstand van leerlingen is een ander belangrijk probleem. Uit de koalatest, een taaltest voor vijfjarigen, bleek alvast dat 14 procent van de kleuters in het onderwijs een taalachterstand heeft opgelopen. Ook dat werkt door op de dalende onderwijskwaliteit. “Het begint allemaal bij het begin”, denkt Rousseau. “Onderzoek na onderzoek wijst erop dat kinderen die op vroege leeftijd naar de kinderopvang gaan meer taalvaardig zijn dan kinderen die dat niet doen. We moeten de schoolplicht op drie jaar brengen, want wie thuis niet leert moet dat op school doen.” Momenteel ligt de schoolplicht – in feite de leerplicht, het hoeft niet op school te gebeuren – op vijf jaar.

Je mag verwachten van een ouder dat die de taal beheerst, het belang van de kinderen is het allerbelangrijkste. Vandaar moeten er verplichte taallessen voor ouders komen, die helemaal gratis zijn

Rousseau is dan ook geen voorstander van “het debiele voorstel van minister van Onderwijs Weyts”, zoals hij het letterlijk zegt, om te snoeien in het groeipakket wanneer kleuters een taalachterstand hebben opgelopen. Toch vindt hij het belangrijk dat ouders die de taal niet machtig zijn, bijgeschoold worden in het belang van het kind. “Je mag verwachten van een ouder dat die de taal beheerst, het belang van de kinderen is het allerbelangrijkste”, denkt hij. “Vandaar moeten er verplichte taallessen voor ouders komen, die helemaal gratis zijn. Dat is een investering, op dit moment verliezen we geld.” Ouders moeten “op een toffe manier” het Nederlands machtig worden, “maar als ze dat niet willen, dan moeten we hen verplichten.”

Volgens Neutr-On wordt het tijd dat de politici beginnen te beseffen dat het Vlaams Onderwijs de verkeerde richting uitgaat. Het zijn juist de traditionele partijen die de kwaliteit van het onderwijs onderuit gehaald hebben. Veel kritiek op minister Weyts moeten ze dan ook niet geven. Weyts zal nog veel werk hebben om het verziekte onderwijssysteem terug op de goede sporen te krijgen. Of dat zal lukken is nog een andere vraag.