Toen Frank Vandenbroucke minister van Werk was, voerde hij de werkbonus in. Zo’n 20 jaar later is de werkbonus nog steeds een krachtig instrument om werken te belonen.

Frank Vdb: “Vanaf 1 april breiden we de werkbonus verder uit en verhogen we de koopkracht van wie werkt.”

1. Je voerde de werkbonus 20 jaar geleden in. Wat is dat juist?

“De werkbonus beloont werken. We kijken daarvoor niet naar het inkomen, zoals bijvoorbeeld bij de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. We kijken naar hoeveel je gewerkt hebt en hoeveel je daaraan precies overhoudt. Werken moet meer opbrengen dan niet werken.”

2. Waarom een uitbreiding van de werkbonus?

“Ik voerde de werkbonus in 2004 in, als minister van Werk. Vanaf 1 april breiden we die nu uit. Wie werkt, moet beloond worden en moet erop vooruit gaan. We deden dat al door de minimumlonen te verhogen,  met de werkbonus hebben we daar ook een extra instrument voor.

Zo verhogen we de koopkracht van wie werkt. Wie werkt, zal op het einde van de maand meer overhouden. Dat spoort ook mensen aan om te gaan werken.”

3. Wie heeft recht op de werkbonus?

“Met de werkbonus belonen we iedereen die werkt. Vooral de lagere lonen zullen op het einde van de maand netto meer overhouden. De regering investeert nu ook 100 miljoen euro extra in de werkbonus en breidt de bonus zo uit tot voltijdse werknemers met een bruto maandloon van 2.840,61 euro.

Met de werkbonus belonen we iedereen die werkt. Vooral de lagere lonen zullen op het einde van de maand netto meer overhouden.

4. Hoe werkt dat, die uitbreiding van de werkbonus?

“Door de werkbonus betaalt de werknemer minder persoonlijke bijdrage aan de RSZ. Zo houdt hij netto meer over.

De onder- en bovengrens van de werkbonus hangt automatisch vast aan de evolutie van het minimumloon. Als het minimumloon verhoogt, wat in april ook gebeurt, schuiven die grenzen mee op. De bovengrens wordt dan verhoogd tot een bruto maandloon van 2.840,61 euro. Dat is nu nog 2.771,79 euro.”

5. Hoeveel bedraagt de werkbonus dan na de uitbreiding?

“Vanaf 1 april stijgt het inkomen van mensen die voltijds werken en daarvoor een bruto maandloon van 1.800 tot 2.750 euro verdienen, netto met minstens 160 euro per jaar.”

Bron: Vooruit