De Duitstalige Gemeenschap, die in de media weinig aandacht krijgt, is een internationale pionier op het vlak van burgerberaadslaging. Sinds de invoering van het Ostbelgien Modell in februari 2019 kunnen burgers willekeurig aangewezen en gevraagd worden om een specifiek thema te bespreken om uiteindelijk aanbevelingen aan het parlement te richten. De Vrijdaggroep heeft dit systeem onder de loep genomen en zich de vraag gesteld of het een geloofwaardig alternatief kan zijn voor het representatieve model, en er zo toe kan bijdragen dat onze democratie opnieuw aantrekkelijk wordt. We onderzochten de sterke en zwakke punten en de praktische uitvoering ervan. En zelfs verder: is zo’n model reproduceerbaar elders in Belgi√ę?

 

Lees verder via:

https://www.v-g-v.be/nl/publicaties/rapporten/het-potentieel-van-de-burgerdialoog-in-belgi%C3%AB