‘Dure invulboeken en nieuwe handboeken doen de kostprijs van de boekenlijsten van mijn dochters snel oplopen. Behalve twee atlassen en de rekenmachine is er niets wat we kunnen gebruiken van vorig jaar’, getuigt mama Isabelle. Ze legt de vinger op de wonde, want SONO (Steunpunt Onderwijsonderzoek) ontdekte heel wat pijnpunten in zijn studiekostenenquête in de tweede en derde graad secundair onderwijs.

Isabelle is niet de enige gefrustreerde ouder. Het dure lesmateriaal is een aandachtspunt dat ook uit de studiekostenbevraging van Steunpunt Onderwijsonderzoek kwam. In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 voerde SONO een dergelijk onderzoek uit bij 83 Vlaamse scholen en 794 ouders.

Die resultaten werden vergeleken met de conclusie van de vorige studiekostenbevraging (2006-2007). Op het eerste gezicht verschillen de kosten niet veel: na indexering zijn de gemiddelde kosten voor de tweede graad licht gedaald, voor de derde graad licht gestegen. Een diepgaande analyse van de resultaten onthult echter heel wat pijnpunten.  Bron: Gezinsbond  Dossier schoolkosten | Goedgezind.be by Gezinsbond