De Vlaamse sociale partners dringen bij de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement aan om snel knopen door te hakken over de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs. Het is vijf over twaalf, zegt de SERV , ‘elke vertraging dreigt de modernisering van het secundair onderwijs in het gedrang te brengen’.   Vorige week raakte bekend dat de Raad van State ‘ernstige bedenkingen’ heeft over de eindtermen voor de tweede en derde graad. In zijn advies zegt de Raad dat ‘er ernstige twijfels rijzen of de omvang en de gedetailleerdheid van de (…) eindtermen en onderwijsdoelen voor de onderwijsverstrekkers voldoende ruimte laten om de doelstellingen van het eigen pedagogische project te verwezenlijken’. Eerder hadden al het katholiek onderwijs en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) laten weten dat ze twijfels hebben bij de haalbaarheid van de eindtermen. De eindtermen moeten starten op 1 september 2021 en voor die tijd moeten nog leerplannen goedgekeurd en handboeken ontwikkeld worden.   De Vlaamse sociale partners vragen aan de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement om snel te beslissen en te behouden wat werd beslist. ‘De eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs die nu voorliggen, hebben een lange bergrit achter de rug. Willen we de eindmeet van 1 september 2021 halen dan mag het tempo niet zakken. De modernisering van het secundair onderwijs en de brede en toekomstgerichte vorming van onze jongeren dreigen anders als verliezers aan te komen’, zegt Danny Van Assche, voorzitter van de SERV. De SERV vraagt om te behouden wat werd beslist. ‘De nieuwe eindtermen die nu op tafel liggen, zijn er gekomen na lang overleg met de onderwijspartners en rekening houdend met de adviezen van SERV en Vlor.’