CD&V en N-VA botsten fel in het Vlaams Parlement over de aanpak van de sociale huisvesting. CD&V vindt dat minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) het draagvlak bij de bevolking voor de sociale woningbouw ondergraaft. Dat bleek na vragen van Nadia Sminate (N-VA), Vera Jans (CD&V) en Guy D’haeseleer (Vlaams Belang).

De voorbije weken laaide een discussie op over de zogenaamde ‘zwarte lijst’ voor sociale huurders. Sociale verhuurkantoren en huisvestingsmaatschappijen zullen vanaf 1 januari 2023 werken met een zwarte lijst van huurders die het te bont hebben gemaakt en niet ingaan op bemiddeling. Zij zullen het recht op een sociale woning verliezen.

Volgens CD&V zal dat zorgen voor nog meer protest bij de bevolking tegen projecten van sociale woningbouw. CD&V-parlementslid Vera Jans wees donderdag op de 170.000 mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning. De budgetten voor nieuwe projecten kunnen verre van volledig worden uitgegeven omdat er te veel protest is bij omwonenden.

‘Door enkel en alleen op die groep rotte appels te focussen, denk ik dat we het draagvlak doen afnemen’, zei Vera Jans donderdag. ‘Ik merk bij de lokale besturen dat men problemen heeft als men sociale projecten plant. Natuurlijk mag u spreken over het beleid, maar breng dan met even veel enthousiasme ook de positieve projecten in de aandacht.’

‘Ik begrijp de heisa niet’, reageerde Diependaele. ‘De term ‘zwarte lijst’ is niet door ons gelanceerd. Maar dan nog, wat zou daar het probleem mee zijn. U zegt zelf dat het om een zeer klein aantal gaat.’ De N-VA-minister gelooft niet dat er een gevolg is voor het draagvlak. ‘Als we naar de brede bevolking communiceren dat we mensen die misbruik maken uit hun woning zetten, denk ik dat die bevolking dat een goede zaak vindt en makkelijker te overtuigen is voor solidariteit.’

An Moerenhout van Groen pleitte voor begrip voor de situatie van sommige huurders die zullen worden uitgezet. ‘Het gaat vaak om mensen met psychiatrische achtergrond, het is ongelofelijk complex om daarmee om te gaan’, zei ze. ‘Als je ze naar de straat verplaatst, kan de maatschappelijke kost nog veel hoger worden.’

D’haeseleer pleitte ervoor om de informatie over de uitgezette huurders te laten doorstromen naar de private huurmarkt, om te vermijden dat de problemen zich daar herhalen.

Meer info over uithuiszetting via: Uithuiszetting | Vlaanderen.be en Fonds Bestrijding Uithuiszettingen in de Vlaamse Codex van 2021 | Wonen Vlaanderen