Minister Vandenbroucke wil geen ziektebriefje meer voor afwezigheid van drie dagen, artsenvereniging wil daar niet van weten.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat ook voor een afwezigheid van drie dagen op het werk driemaal per jaar geen ziektebriefje nodig is. Hij hoopt zo huisartsen meer ruimte te geven om patiënten te zien die daar wel echt nood aan hebben, zo zei hij op Radio 1. Artsenvereniging BVAS verzet zich daartegen.

De partij Groen heeft al meermaals gepleit voor die verandering, maar ook Vandenbroucke zelf toonde zich al vaker voorstander. “We hebben al een kleine stap gezet door mensen één dag thuis te laten zijn zonder verplicht ziektebriefje”, zei hij op Radio 1. “Want hoe het was, werkte het niet. Mensen gaan naar de dokter en die schrijft hen vaak een ziektebriefje voor meerdere dagen, terwijl één dag vaak al genoeg is. We zien dat ook in gegevens van Acerta: door die beperkte maatregel zijn er meer mensen die een dag thuis blijven, maar er zijn duidelijk minder ziektebriefjes van mensen die langer thuis zijn. Het huidige systeem is dus vooral een last voor huisartsen en het werkt eigenlijk averechts.”

Als je echt ziek bent moet je wel naar de dokter, benadrukt Vandenbroucke. “Maar overbodige paperasserij moeten we vermijden voor die huisartsen. Je moet niet voor het minste een papiertje gaan vragen bij de dokter, die mensen zijn overbelast. Ik pleit hier al lang voor en hier is momenteel geen meerderheid voor binnen de regering. Er is veel weerstand bij werkgevers ook, maar ik denk dat ze zich vergissen. Ik heb hen gevraagd om mij meer cijfers te bezorgen, laat ons naar de feiten kijken. Ik blijf hiervoor gaan.”

Vandenbroucke heeft collega’s binnen hun bevoegdheden gevraagd grote kuis te houden in hun sector op de attesten die gevraagd worden, bijvoorbeeld bij sportclubs. “Stop met voortdurend vooral kinderen en jongeren naar de dokter te sturen. Van enkele collega’s heb ik daar al echt goeie reacties op gekregen.”

Er is wel verzet tegen het voorstel van Vandenbroucke voor drie dagen ziekteverlof zonder ziektebriefje, drie keer per jaar. Onder meer ondernemersorganisatie NSZ gaat in het verzet. “Zelfs als de overgrote meerderheid van de werknemers correct zal handelen, zet het afschaffen van medische attesten de deur open voor misbruik”, zegt de organisatie in een persbericht.

Volgens NSZ is ziekteverzuim een plaag, vooral voor kleine bedrijven. “Elke afwezigheid komt ongelegen en is duur, omdat de werkgever de zieke moet blijven betalen. Wie echt ziek is, verdient alle steun die hij kan krijgen. Maar dit is niet het geval voor iemand die wil herstellen van excessen of gewoon een paar extra dagen vrij wil nemen onder het mom van ziekte.”

Opmerkelijk is dat ook artsenvereniging BVAS zich tegen het voorstel keert. Jos Vanhoof, voorzitter van de Vlaamse afdeling die is aangesloten bij Unizo, vindt dat het de taak is van de huisartsen om patiënten die ziek zijn, te onderzoeken. “Het ziektebriefje is het gevolg van een vaak noodzakelijk onderzoek. De eerste klachten kunnen een indicatie zijn dat er iets meer aan de hand is. Wie het doktersbezoek dan uitstelt omdat een ziektebriefje niet meer nodig is, neemt het risico dat de aandoening verergert.”

Vanhoof wil dat de regering de administratieve last voor de artsen op een andere manier terugdringt, bijvoorbeeld door een uniform ziekteattest in te voeren voor alle werknemers.

Groen-vicepremier Petra De Sutter zit wel volledig op de lijn van haar Vooruit-collega. Zij legde volgens haar kabinet bij de begrotingsopmaak voor 2022 het voorstel op tafel om het ziektebriefje voor kortstondige afwezigheid af te schaffen. “Uiteindelijk besliste de regering om slechts een beperkt voorstel goed te keuren voor afwezigheden van één dag. We zijn blij dat Vandenbroucke ons voorstel om verder te gaan nu ook steunt”, aldus De Sutter.

Ze herinnert eraan dat de maatregel die nu van kracht is, na de zomer tegen het licht wordt gehouden. “Dan staat de deur open om het ziektebriefje tot drie dagen te schrappen. Minder attesten uitschrijven, betekent meer ruimte in de agenda voor patiënten die hulp zoeken. Met een wachtzaal vol zieken is er geen tijd voor formaliteiten”, besluit ze.

Vandenbroucke ging ook in op de supplementen die zonder dat we het weten aangerekend worden in ziekenhuizen, bij niet-geconventioneerde radiologen. “In veel ziekenhuizen vind je geen radioloog meer die volgens de gewone tarieven werkt”, zei hij. “In zowat de helft van de ziekenhuizen vind je er geen meer. Maar er zijn er gelukkig ook andere. Wat onaanvaardbaar is, is dat ook mensen met lage inkomens die toelage moeten betalen. Het blijkt bovendien om evenveel te gaan als bij mensen die meer geld hebben. Dit kan echt niet.

Hij wil daarom dat patiënten een scan kunnen ondergaan aan de officiële tarieven, en dat in elk ziekenhuis. “Daar loopt nu overleg over. Ik denk dat niemand het principe durft tegen te spreken, maar we moeten wel bekijken hoe we dat kunnen aanpakken en hoe we zover komen.” Vandenbroucke wil ook in de nieuwe wetgeving opnemen dat ziekenhuizen veel duidelijker moeten zijn wat welk onderzoek de patiënt zal kosten. “Die moet dat op voorhand weten om niet voor verrassingen te staan.”  Bron: Nieuwsblad