Ziekteverlof en controle op de afwezigheid wegens ziekte
Wijziging aan PERS/2007/07 en 13AC/B.Ph./SH/js. De omzendbrieven verduidelijken enkele aspecten

bij het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen. Het aanvraagformulier is aangepast.

Loopbaanonderbreking (LBO) voor ouderschapsverlof
Wijziging aan PERS/2017/07. Punt 8 verduidelijkt onder welke voorwaarden tijdelijke personeelsleden LBO voor

ouderschapsverlof in de zomervakantie kunnen aanvragen.

Andere wijzigingen, zie:

Laatste wijzigingen in Edulex (vlaanderen.be)