“Faire kans voor beide ouders om voor hun baby te zorgen”

Ook de tweede ouder van een pasgeboren kind moet recht hebben op 15 weken geboorteverlof. Dat heeft Groen vrijdag bepleit. Volgens de partij zullen vaders en meemoeders de moeder beter kunnen bijstaan en zal de gelijkschakeling voor meer gelijkheid op de arbeidsmarkt zorgen.

Wie bevalt heeft recht op 15 weken geboorteverlof. De vader of meemoeder heeft sinds dit jaar recht op 4 weken, maar Groen wil nog een stapje verder gaan en hen ook 15 weken gunnen. “Het is 2023. Dat beide ouders een faire kans krijgen de zorgtaken te verdelen en de tijd krijgen om voor hun baby te zorgen, is voor ons een vanzelfsprekendheid”, zegt covoorzitter Jeremie Vaneeckhout in een persmededeling.

De groenen menen dat de gelijkschakeling ook een gunstig effect kan hebben op de arbeidsmarkt. Ze verwijzen naar cijfers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, die aangeven dat drie op de vier vrouwen die zwanger raken op één of andere manier worden gediscrimineerd op het werk. De gelijkschakeling zou de discriminatie automatisch terugdringen. “De reden om te discrimineren, het langere geboorteverlof, verdwijnt dan immers doordat het een vanzelfsprekendheid wordt voor iedereen”, legt Vaneeckhout uit. Groen haalt ook aan dat heel wat vrouwen moeilijkheden ondervinden om terug te keren naar het werk na hun bevallingsrust. Dat heeft volgens hen effect op de verdere loopbaan: als gezinnen ervoor kiezen dat één ouder deeltijds gaat werken, is het vaak de moeder.  “Als beide ouders vanzelfsprekend evenveel tijd krijgen om voor hun kind te zorgen, hebben ze nadien ook een gelijk startpunt om te kiezen welke ouder eventueel minder wil gaan werken, als ze die wens zelf hebben”. 

Bron: GVA