Collectief ontslag: wat zijn je rechten?

In tijden van crisis, zoals nu met de coronacrisis,  gaan er meer bedrijven failliet en  kan een bedrijf overgaan tot een collectief ontslag. Wat betekent dit voor jou als werknemer en wat zijn je rechten?

Wat is collectief ontslag?

Een ontslag wordt beschouwd als collectief wanneer het gaat om een ontslag om economische of technische redenen, en wanneer het in een periode van 60 dagen na de officiële aankondiging een bepaald aantal werknemers treft. Dit aantal hangt af van de grootte van het bedrijf. Let wel: er kan pas sprake zijn van collectief ontslag wanneer de onderneming minstens 20 werknemers op de payroll heeft.

Kan dit zomaar?

Een collectief ontslag kan niet zomaar aangekondigd worden door de werkgever: hij of zij moet hiervoor een specifieke procedure volgen. Zo is er vooraf een verplichte informatie- en consultatieprocedure bij de werknemersvertegenwoordigers. Ook de subregionale tewerkstellingsdienst (VDAB, FOREM, Actiris, ADG) moet officieel op de hoogte gebracht worden.

Vervolgens moet de FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) een kopie van deze aankondiging ontvangen. Verloopt deze procedure niet correct? Dan is het collectief ontslag ongeldig en krijg je als werknemer in principe gewoon je loon verder uitbetaald.

Ontdek: Het ontslag volgens de letter van de wet

Wat nu?

Wanneer je samen met je collega’s collectief ontslagen wordt, heb je recht op begeleiding door de tewerkstellingscel die verplicht werd opgericht door de werkgever. Deze cel begeleidt de ontslagen werknemers in hun zoektocht naar een nieuwe job.

  • Ben je jonger dan 45 jaar? Dan kan je tot 3 maand na het verbreken van je arbeidscontract beroep doen op deze begeleiding.
  • Werknemers ouder dan 45 jaar kunnen tot 6 maand lang begeleid worden.

Uiteraard dien je je na je ontslag ook nog als werkzoekende in te schrijven bij de VDAB.

Ontslag gekregen: Hoe moet het nu verder?

Hoe zit het financieel?

Tijdens je periode in de tewerkstellingscel krijg je een inschakelingsvergoeding. Dit bedrag is gelijkgesteld met een opzeggingsvergoeding en komt overeen met het loon dat je voor je ontslag kreeg. Werknemers jonger dan 45 jaar krijgen 3 maand uitbetaald, werknemers ouder dan 45 jaar 6 maand.

Let wel: deze vergoeding is enkel voor werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde duur en met minstens 1 jaar anciënniteit. Heb je minder dan 1 jaar gewerkt voor je werkgever? Dan krijg je een eenmalige ontslagvergoeding die in verhouding staat met je gepresteerde anciënniteit.

  • Vind je tijdens je begeleiding een nieuwe job? Dan krijg je alsnog je volledige inschakelingsvergoeding uitbetaald.
  • Heb je na je periode in de tewerkstellingscel nog geen nieuwe job gevonden? Dan heb je recht op een werkloosheidsuitkering.

Bereken: Hoeveel werkloosheidsuitkering krijg jij?

Zijn er extra vergoedingen?

Naast de inschakelingsvergoeding, voor de duur van de begeleiding in de tewerkstellingscel, krijg je in principe ook nog een bijzondere vergoeding voor collectief ontslag.

Dit extra bedrag komt overeen met de helft van het verschil tussen het netto-referteloon (= brutomaandloon, begrensd tot 3.747 euro – de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage en de fiscale inhouding) en de werkloosheidsuitkering waarop je als werknemer aanspraak kunt maken. Deze bijzondere vergoeding kun je, afhankelijk van je opzeggingstermijn, maximaal 4 maand ontvangen.

Gaat je onderneming sluiten? Dan heb je geen recht op de bijzondere vergoeding voor collectief ontslag maar wel op een sluitingsvergoeding.  Bron: Jobat

Lees ook: Het ene ontslag is het andere niet (e-gids)