De nationale stakingsdag op 9 november stond in het teken van de koopkracht. De werknemers willen de bevriezing van de energieprijzen, het einde van de loonnormwet die echte opslag onmogelijk maakt, en de bescherming van de loonindexering. Wij bezochten verschillende grote piketten, en laten de stakers aan het woord.

“We staken vandaag om de koopkracht te steunen. Als je inkopen doet merk je dat het leven tegenwoordig heel duur is geworden. De rijken worden almaar rijker terwijl het voor de gewone mensen almaar moeilijker wordt. Vandaag zijn er kinderen die met een lege brooddoos naar school gaan. Ook voor die mensen komen wij vandaag op.”

“CMA CGM heeft vorig jaar 18 miljard euro winst gemaakt, wat een gigantisch cijfer is, maar toch kunnen ze door de loonnormwet geen loonsopslag geven aan hun personeel. Dat is niet eerlijk, want het personeel zorgt voor die gigantische winsten. Het dus niet meer dan logisch dat het personeel mee kan genieten van die hogere winsten, en dat het niet enkel de aandeelhouders zijn. Daarom willen wij het signaal geven aan de regering en dit bedrijf dat wij ons deel van de koek willen.”

“Niemand staat hier voor zijn plezier. Niemand staakt graag. Wie hier vandaag staat heeft loonverlies. Maar dit is het enige wat we kunnen doen om er verandering in te brengen. Als wij allemaal met onze kop in het zand blijven zitten, dan gaat de middenklasse verdwijnen. De energieprijzen zijn onbetaalbaar, de lonen stijgen niet meer en de patroonsorganisatie VOKA wil nu al de automatische loonindexering, die ons tot op heden redelijk beschermd heeft, onder vuur nemen. Wij hebben geen keuze dan vandaag actie te voeren.”

“Mijn firma, Maersk, maakte vorig jaar 25 miljard winst. Alle rederijen maken vandaag gigantische winsten die ze vroeger niet maakten. Zij zouden een loonsopslag gemakkelijk kunnen geven, maar omwille van de loonnormwet is dat nu onmogelijk.”

“De laatste jaren is er een loonstop geweest en worden overuren zeer laag uitbetaald, maar ondertussen stijgen die winsten maar. De grote bedrijven betalen ook nauwelijks belastingen. Als je al hun winsten zou optellen dan zou je daar de staatsschuld mee kunnen afbetalen. Als wij niet staken dan zullen wij nooit een deel van die superwinsten kunnen afromen.”

“De koopkracht van de mensen gaat er op achteruit en voor de werknemers wordt het onmogelijke gemaakt om loonsopslag toe te kennen. Exxon Mobil maakt zeer hoge winsten, en daarvan dient iets terug te vloeien naar de werknemers. Het is ook een onderneming als Exxon Mobil die met hun hoge winsten er onrechtstreeks voor zorgen dat de energiefactuur de hoogte ingaat. Het is hoog tijd dat er een strategie komt van de overheid om een stop te zetten op de energieprijzen, zodat het voor de mensen opnieuw betaalbaar wordt.”

“Het is nu juist meer dan ooit verantwoord om het werk neer te leggen om een duidelijk signaal te geven aan de overheid en aan de werkgevers dat er iets moet veranderen. Voor de mensen die staken is het niet gemakkelijk, want dat kost hen geld, maar solidariteit in tijden van crisis is meer dan broodnodig. We willen graag de mensen bedanken die vandaag staken en die solidair zijn. Zij tonen dat het zo niet langer kan.”

“We staan hier omwille van de koopkracht en hoge energiefacturen. Onze overheid doet daar heel weinig aan. Frankrijk heeft de prijzen geblokkeerd. Er zijn heel wat mogelijkheden om de prijzen te drukken. Het is jammer dat dit in ons land niet gebeurd is.”

“De loonnormwet die ervoor zorgt dat er nergens een serieuze loonsopslag kan komen, die moet op de schop. Overal laten ze de markt spelen, maar als er op de arbeidsmarkt een tekort is aan werkkrachten dan gaan er bij een normale marktwerking de lonen omhoog. Wel die marktwerking wordt dan wel geblokkeerd. Er zijn blijkbaar bepaalde belangengroepen die net iets meer macht hebben binnen de politiek dan de doorsnee werknemer, die voor zijn rechten moet opkomen door middel van een stakingsactie zoals vandaag.”

Ann: “Het leven is te duur voor iedereen, de energieprijzen swingen de pan uit, waardoor mensen soms hun boodschappen niet meer kunnen betalen. We staan hier vandaag om duidelijk te maken dat de lonen gedeblokkeerd moeten worden, en dat niet de gewone burger de grote energiekost moet dragen maar de grote bedrijven.”

“Veel mensen trekken vandaag aan het kortste eind. Daarom hebben we hier een rugzak gezet met touwtjes aan, voorbijgangers of geïnteresseerden kunnen dan aan een touwtje trekken en een cadeautje krijgen uit onze boodschappentas. Zo willen we ons solidair tonen en troost bieden.”

Kaat: “Veel van onze cursisten zijn volwassenen, die werken of van een uitkering moeten leven. Zij komen aan het eind van de maand niet rond.”

“De ouders die bij ons les volgen krijgen de brooddozen van hun kinderen niet meer gevuld en hun huizen niet meer verwarmd. Ze komen zich bij ons aan de verwarming opwarmen, die ook bij ons ook op een laag pitje staat. De mensen die woekerwinsten maken moeten meer bijleggen, niet onze cursisten.”

Freya Haak is lid van de PVDA. Zij is met een groep kameraden naar het piket gekomen.

Freya: “We komen vandaag de stakers en actievoerders steunen, tegen de enorme kloof van oneerlijkheid tussen de grote multinationals met hun enorme winsten en de werkende mensen die niet rond komen.”

“Wij staan achter de eis van de vakbonden voor een aanpassing van de loonnormwet die vrije loononderhandelingen blokkeert, terwijl de prijzen blijven stijgen en de lonen niet volgen. We willen mee de boodschap verspreiden dat het anders kan, in Frankrijk hebben ze de energieprijzen geblokkeerd, de energiefactuur van de inwoners daar is nu gelijk aan een derde van onze energiefactuur.”

“Ook de middenklasse is stilletjes aan het verdwijnen. Er worden stappen in de goede richting gezet om de allerzwaksten in de maatschappij te steunen, maar ook veel jonge gezinnen, zelfs tweeverdieners en alleenstaanden die werken komen niet rond. Zij moeten soms twee jobs combineren, en dat heeft natuurlijk een effect op hun kinderen.”

Haven Gent: “Indexeren is niet genoeg”

Aan het piket op de Luchthavenlaan in Gent ontmoeten we tussen enkele brandende paletten Pascal. Hij is gepensioneerd délégué van BTB in de haven van Gent.

“Ikzelf werk niet meer, maar ik sta hier voor mijn kinderen en hun toekomst. De staking wordt goed opgevolgd bij ons, ik schat dat ongeveer de helft van het havenpersoneel staakt. De lonen moeten omhoog, mensen kunnen gewoon hun energierekening niet meer betalen. De index moet behouden blijven, maar dat is niet genoeg. Als je een loon van 1.800 euro met 10% indexeert, dan heb je 180 euro extra. Maar het leven is in werkelijkheid nog een stuk duurder geworden, ze tellen energie en brandstof onvoldoende mee.”

“Als je dan naar de politiek kijkt, daar wijzen ze naar Europa voor de energieprijzen en naar de concurrentiepositie voor de lonen. Europa is een goede zaak, maar onze ministers zouden beter kijken wat ze zelf kunnen doen voor onze koopkracht.”

“Specifiek voor havenpersoneel is dan nog dat de Wet Major onder druk staat. Die wet regelt ons statuut als havenarbeider. Volgens het Europees Hof moet die wet aangepast worden. Ik denk niet dat ze daaraan gaan durven raken. Als ze dat doen gaan alle havens volledig plat, dat zullen ze niet riskeren.”

Volvo Trucks Gent: “Brandstofprijzen zijn een flinke hap uit je budget”

Tentjes, blikjes en mensen die in een goede sfeer bezorgde gesprekken voeren, dat treffen we bij Volvo Trucks in Gent aan. Alain is afgevaardigde voor ABVV Metaal.

“Volgens mij staakt ongeveer 95% van de arbeiders bij Volvo Trucks. De hele productielijn ligt stil, er werken nog een paar mensen op de administratieve diensten. Onze mensen klagen over hun koopkracht. Onze sector heeft vrij goede lonen, zeker als je het vergelijkt met andere arbeiders. Maar ook wij voelen de crisis stilaan heel concreet. Veel arbeiders wonen vrij ver van de fabriek, sommigen van ons rijden meer dan 100 km per dag aan woon-werkverkeer. Openbaar vervoer is geen optie. Met de huidige brandstofprijzen is dat een flinke hap uit je budget. Hetzelfde met de gasprijs.”

“Het is vooral bitter als je kijkt hoe hoog de winsten zijn. Ook Volvo Trucks heeft elk jaar goede cijfers. Dan moet er toch ruimte voor een echte opslag zijn.”

“De VRT gaat het eerste overheidsbedrijf zijn waar zoveel naakte ontslagen gaan plaatsvinden. Er is grote ongerustheid dat de VRT het proefkonijn is en de Vlaamse regering dit ook in andere overheidsbedrijven kan gaan doorvoeren.”

“Onze loonsopslagen worden bevroren voor een jaar. En er worden 222 jobs geschrapt. Thuis wordt aan een privé-producent verkocht, inclusief het materiaal én 70 VRT-medewerkers. Terwijl, zij werken heel graag voor Thuis, maar zij zijn in eerste instantie VRT-medewerker en hebben destijds gekozen om voor een openbare omroep te werken en niet om in de privé te werken. Dat is voor hen een slag in het gezicht. En wij verliezen ook 70 VRT-collega’s.”

“Daarnaast gaan er 70 naakte ontslagen vallen. Voor hen is dit een drama wat betreft koopkracht. Zij hebben óók een hoge energiefactuur te betalen. En tot slot moet er een deel met vervroegd pensioen uitstromen. Dat betekent dat voor degenen die achterblijven de werkdruk enorm verhoogt.”

“Een grote oorzaak van dit alles is dat de werkingsmiddelen van de VRT niet geïndexeerd worden. Het niet indexeren van de werkingsmiddelen is in tijden van deze energiecrisis, waarbij alles veel duurder is geworden, een bedrag dat gigantisch de pan uit swingt. Er moet gecompenseerd worden aan een hoge inflatie.” “Bovendien, de Vlaamse regering krijgt zijn inkomsten van de federale overheid wel geïndexeerd. Zij houden dus eigenlijk een stuk geld achter. Het is niet dat er geen geld is. Waarom doet de Vlaamse overheid dat? Om versneld het gat in de begroting dicht te rijden. Ondertussen staan de mensen in de kou, letterlijk en figuurlijk.”  Bron: dewereldmorgen