De levensduurte in ons land is juli nog nauwelijks gedaald. Het Belgische inflatiecijfer klokt nu af op 4,14 procent. De voedingsprijzen stijgen nog altijd fors, maar de snelheid van die stijging neemt wel gestaag af.

De Belgische inflatie – de algemene stijging van het prijspeil – is in juli nagenoeg stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, de statistische dienst van de federale overheid. Waar de prijzen in juni met 4,15 procent gestegen waren tegenover vorig jaar, is dat deze maand 4,14 procent. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijzen van energie en onbewerkte voedingsmiddelen, daalt wel iets forser.

De grootste aanjager van de inflatie is al enkele maanden de voeding. Deze maand zijn de prijzen daar met 13,23 procent gestegen, vergeleken met juli vorig jaar. Wel neemt de snelheid van die stijging de laatste maanden, traag maar gestaag, af.

Vooral de inflatie van oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is in het afgelopen jaar sterk gestegen. Zo zijn de prijzen voor oliën met 14,8 procent gestegen. Voor vis is de inflatie nu 12,1 procent, voor zuivel 17,8 procent en voor brood en granen 14,2 procent. Vlees is tegenover juli vorig jaar 10,5 procent duurder geworden.

Het goede nieuws zit nog altijd bij energie. De energieprijzen zijn een vierde (24,11 procent) goedkoper dan een jaar geleden. Elektriciteit is 27,1 procent goedkoper, aardgas zelfs 62,4 procent. In vergelijking met vorige maand stegen de aardgas- en elektriciteitsprijzen wel, maar in beide gevallen is dat het gevolg van het einde van de verlenging van het sociale tarief en van de verhoging van de accijnzen.