Een kneep in je bil. Een kruis dat tegen je heup schuurt. Je borsten die in het voorbijgaan betast worden. Iemand weigert je met rust te laten voor je je nummer geeft. Dat hoort bij het uitgaan? ‘Nope, je bent geen opblaaspop!’, stelt vrouwenvereniging Rebelle vzw tijdens hun acties afgelopen maand tegen seksueel geweld.

Vrouwenvereniging Rebelle vzw zet zich elk jaar in tegen geweld op vrouwen* op 25 november, de Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Dit jaar doen ze dat onder de slogan ‘Ik ben geen opblaaspop’. Hiermee willen ze sensibiliseren rond seksueel geweld tijdens het uitgaan. Want hoe vluchtig die aanrakingen ook kunnen zijn, als iemand je betast tegen je wil in dan is dat nooit oké. Dat is seksueel geweld.

Het geeft vrouwen het signaal dat hun lichaam hen niet toebehoort, dat ze er zelf geen grenzen op mogen stellen. In België maakt 81 procent van de vrouwen en 48 procent van de mannen een vorm van seksueel geweld mee in hun leven, blijkt uit een recent onderzoek van dr. prof. Ines Keygnaert. En iedere dag worden er gemiddeld tien verkrachtingen gemeld, op vijf jaar tijd zijn dat maar liefst 18.250 verkrachtingen.

In november voerde de vrouwenvereniging actie in verschillende Vlaamse steden. Ze gingen naar feestjes, vergezeld door een opblaaspop en spraken feestvierders aan en vroegen hen een sticker te plakken om de handtastelijkheden die ze te verduren kregen aan te geven. Tijdens de acties werden ze overrompeld door reacties. Vele vrouwen vroegen direct een stapeltje stickers om te plakken, omdat ongewilde aanrakingen hen zó vaak overkomen.

“We hebben de hele maand november actie gevoerd in uitgaansbuurten verspreid over heel Vlaanderen”, vertelt Isa Verlaenen, nationaal verantwoordelijke van vrouwenvereniging Rebelle vzw, als we haar opbellen. “Gisteren hebben we een actie gedaan in de studentenbuurten van Leuven en Antwerpen. Het is jammer om te moeten zeggen dat het een succesvolle actie was in de zin dat de mensen die we aanspraken het helaas wel. heel herkenbaar vonden allemaal. We hadden dus een opblaaspop mee en stickers in de vorm van een hand en voorbijgangers mochten handen kleven op de plaatsen waar zij ooit al ongewenst zijn betast. En helaas waren onze stickers heel snel uitgedeeld. Dus ja, het blijkt toch wel heel herkenbaar bij heel veel mensen.”

“De verhalen die er dan bijhoren gaan over heel ongewenst gedrag, waarbij ook aangegeven is om te stoppen maar diegene niet gehoord wordt. Ook is er vaak geen steun of erkenning van de omstaanders.”

Rebelle vzw heeft mensen opgeroepen om hun getuigenissen te delen, en deze brengt de vrouwenvereniging op 25 november via hun sociale media naar buiten. Hier alvast één ervaring:

“Op een lokale fuif met een wat ‘ouder’ publiek, dansten en lachten we met vriendinnen op de dansvloer. Dat was blijkbaar voldoende voor een kerel, om te denken dat dat een vrijgeleide was om aan onze heupen te zitten, terwijl het enige dat hij deed was op ons heupen werken. Aanvankelijk heb ik op een vriendelijke, doch duidelijke manier aangegeven dat we dit gedrag niet apprecieerden, doch drong dit blijkbaar niet geheel door, want hij bleef het doen. We hebben hem daarop een duw gegeven, want er zat werkelijk niets anders op, om het hem duidelijk te maken.”

Met deze actie wil Rebelle vzw aandacht vragen voor concrete maatregelen tegen seksueel geweld. Hun volledig standpunt leest u hier, maar samengevat pleiten ze voor toegankelijke zorg voor slachtoffers, het tegengaan van straffeloosheid, betere daderbegeleiding en bredere en betere sensibilisering.

“Om te beginnen moet het aantal centra voor slachtoffers van geweld in het land uitgebreid worden en meer bekend gemaakt worden”, legt Verlaenen uit. “Op dit moment zijn er in België slechts vijf centra, wat eigenlijk absurd weinig is als we weten dat er dagelijks zoveel geweldplegingen zijn die aangegeven worden. We moeten ons er ook van bewust worden dat dit de absolute minderheid is van het aantal gevallen dat in werkelijkheid gepleegd wordt. Wat betreft bekendheid, is het volgende een praktisch voorbeeld, namelijk dat wanneer je erover gaat googelen, deze centra een van de eerste resultaten moeten zijn die je tegenkomt. Internet is zo belangrijk in die eerste hulp-vragen.”

“Daarnaast pleiten we voor correctere straffen en een betere vervolging van geweldplegers”, gaat Verlaenen verder. “En dat ook de opvolging van geweldplegers achteraf verbeterd wordt om recidivisme te vermijden.”

“En als laatste een bredere sensibilisering naar het grote publiek toe over wat geweld en seksueel geweld is en hoe je daar als omstaander ook iets voor kan betekenen”, zegt Verlaenen. Als samenleving moeten we ons bewust worden van het ongeloof en de mythes die gepaard gaan met seksueel geweld, schrijft de vrouwenvereniging ook in hun opiniestuk, te lezen op hun website. Victim blaming staat het herstelproces in de weg en versterkt het gevoel van schuld en schaamte, benadrukken ze. Verlaenen: “Hoe kan je actie ondernemen en slachtoffers daarin ondersteunen?”

Het is daarom van groot belang dat er wordt ingezet op algemene en brede vorming over allerlei thema’s gerelateerd aan seksueel geweld, concludeert de vrouwenvereniging. Op deze manier wordt er gebouwd aan bewustzijn en gedeelde verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld als omstaander in te grijpen bij een grensoverschrijdende situatie. Daarnaast blijft het beter in kaart brengen van de problematiek essentieel. 

De actie werd ook gesteund door Lisa Gerlo (bekend van de Buurtpolitie) en DJ Wout (gekend van Sylver, Q-Party en Tomorrowland): “Als professionele DJ zie ik het helaas regelmatig voorbijkomen: meisjes die geconfronteerd worden met ongepaste aanrakingen op en rond de overvolle dansvloeren in Vlaanderen.”

“Hoopvol vonden we dat studenten die actief zijn in studentenbewegingen en studentenraden aangaven deze actie mee te willen nemen naar hun opleiding”, vertelt Verlaenen tot slot, “om die daar nog eens opnieuw te doen en zo seksueel grensoverschrijdend gedrag verder bespreekbaar te maken.”

Bron: dewereldmorgen.be