Armoede is een kluwen van oorzaken en gevolgen. Je raakt er niet snel op eigen kracht uit. Onderwijs is een belangrijke hefboom en je acties als leraar maken wel degelijk een verschil. Daarom moet je weten hoe dat armoedeweb eruitziet.

Armoede vanbuiten

De buitenkant van het armoedeweb bevat 10 levensdomeinen, die allemaal met elkaar verbonden zijn. Slechte huisvesting beïnvloedt je gezondheid. De oplopende dokterskosten benadelen dan weer je inkomen. Waardoor je weer minder geld over hebt voor vrijetijdsactiviteiten en dat leidt weer tot minder sociale contacten.

Armoede vanbinnen

De binnenkant van het armoedeweb is moeilijker te zien. Dit zijn de 8 gevoelens die armoede veroorzaakt. Ook die zijn met elkaar verbonden. Je schaamt je om vrienden bij je thuis uit te nodigen. Op den duur word jij ook nergens meer gevraagd. Je voelt je buitengesloten en dit maakt je woedend. Het tast je zelfbeeld aan.

Het Armoedeweb is ontworpen door Plant a Flag in opdracht van Welzijnszorg, Samen Tegen Armoede. Wil jij met je leerlingen (secundair) aan de slag rond het Armoedeweb? Neem dan een kijkje op Ik ben Pola.

Bron: Klasse