Linkse boegbeelden pleitten op de Dag van de Arbeid voor maatregelen die de koopkracht van gezinnen moeten beschermen. De voorstellen gaan van prijsbevriezingen voor basisgoederen tot belastingen voor multinationals, die ‘profiteren van de oorlog’.
De 1 meivraag van het jaar: wie vangt de inflatieschok het best op?
De politieke verlanglijstjes van links concentreren zich op de compensatie van de stijgende levensduurte. Raoul Hedebouw pleitte er in Brussel voor om de prijs van basisgoederen zoals bloem, pasta, aardappelen en brandstof te blokkeren. Benzine en diesel zou nog maximaal 1,40 euro per liter mogen kosten, vindt hij. ‘Wij willen de prijzen blokkeren om alle werkende mensen te beschermen.’ De lonen moeten net gedeblokkeerd worden.
Om dat te bekostigen door een bijzondere belasting te heffen op overwinsten van multinationals in de energiesector, de agrobusiness, banken en verzekeringen, die volgens de PVDA-leider profiteren van de oorlog in Oekraïne.
In zijn thuisstad Sint-Niklaas pleitte ook Conner Rousseau (Vooruit) voor meer inspanningen om de koopkracht. ‘Er was nooit een regering die zoveel geïnvesteerd heeft in de koopkracht van mensen’, zei hij. ‘Maar mensen voelen het bijna niet omdat de prijzen zo hard blijven stijgen.’
Rousseau wil de tijdelijke verlaging van de btw op gas en elektriciteit naar zes procent permanent maken en het sociaal tarief voor stroom en gas verlengen ‘zolang dat nodig is’. ‘Omdat gas en elektriciteit de basis zijn, geen luxegoed.’ Ook Rousseau kijkt naar grote bedrijven om de lasten van de energiecrisis te dragen.
Op Europees niveau pleit Vooruit voor een cap op de gasprijzen. Dat idee zong eerder al rond in de Wetstraat, maar experts uitten er hun bedenkingen bij. De Franse prijsbeperkingen sloegen bij EDF al een gat van 10 miljard euro, waarna de overheid noodgedwongen extra kapitaal in het elektriciteitsbedrijf moest pompen.

Rijkste 1 procent
Welke ideeën om rijken of bedrijven te belasten zijn (niet) haalbaar?
Aan de andere kant van het land, in Charleroi, maakte Paul Magnette (PS) de balans op van vijf jaar ‘sociale achteruitgang’ onder leiding van de vorige regering met MR en N-VA. ‘En ze willen het nog erger maken’, zei Magnette. ‘Met constante aanvallen op onze pensioenen, uitkeringsgerechtigden, de sociale zekerheid en zo verder.’
Magnette pleitte, net als Rousseau, voor het behoud van de automatische loonindexering. ‘Niet alleen om de koopkracht te behouden, maar ook om bedrijfswinsten beter te verdelen. Het zijn tenslotte de werknemers die waarde creëren.’ Als het aan Magnette ligt, komt er een extra belasting op de rijkste 1 procent van de bevolking. ‘Daarmee kunnen de salarissen van 2,5 miljoen arbeiders elke maand honderden euro’s stijgen.’
Of de linkse voorstellen ook daadwerkelijk zullen worden omgezet in beleid is nog maar de vraag. De regering-De Croo laat een expertengroep nagaan welke maatregelen de inflatie te beteugelen. Politiek wordt in eerste instantie gekeken naar de verlenging van huidige maatregelen. Bron: De Tijd