Leerlingen hebben onvoldoende basiskennis wanneer ze het beroepsonderwijs verlaten. Bepaalde eindtermen worden door minder dan één op de drie leerlingen gehaald. Dat schrijven de Mediahuis-kranten.

De meeste leerlingen uit de derde graad beroepsonderwijs kunnen geen korting berekenen op een kassaticket of de regel van drie toepassen. Dat resultaat komt uit de laatste Vlaamse peilingsproeven. Die controleren of leerlingen bepaalde eindtermen – de minimumdoelen die zijn opgelegd door de Vlaamse regering – behalen.

3.000 leerlingen namen deel aan de proef eindtermen Project Algemene Vakken (PAV). Dat vak omvat onder meer rekenen, schrijven en luisteren. Voor functionele rekenvaardigheid behaalt slechts 26 procent de eindtermen, voor functionele leesvaardigheid 34 procent en voor functionele luistervaardigheid 30 procent. Daar gaat het om het begrijpen van essentiële informatie in schriftelijke en mondelinge communicatie.

Ontnuchterende resultaten

“Over de hele lijn zijn de resultaten zwak”, aldus professor Rianne Janssen (KU Leuven). Zij coördineerde de peilingsproeven. “Er is een algemene daling in prestaties ten opzichte van de vorige peiling in 2013. Enkel voor lezen is de daling niet significant.”

Jan Vanhoof (UAntwerpen) noemt de resultaten “ontnuchterend”. “Het is de zoveelste alarmbel die afgaat. De tendens is heel duidelijk”, zegt hij. “Het is jammer dat dit specifiek over het beroepsonderwijs gaat. Zo lijkt het alsof het probleem zich alleen daar situeert, maar vergis u niet: in het basisonderwijs zien we dezelfde tendens.” Er zijn wel verzachtende omstandigheid: de peiling is afgenomen in mei 2021, na een coronajaar vol schoolsluitingen en afstandsonderwijs. Hoe groot de impact van corona is, is moeilijk in te schatten, geven de onderzoekers aan. In het onderzoek wordt bovendien duidelijk dat er sinds de vorige peiling in 2013 wat veranderd is in de leerlingenpopulatie van de derde graad bso. Er zijn meer leerlingen met leerstoornissen en gedragsproblemen en ook meer leerlingen met een andere thuistaal.