Voor alle vakken moeilijk leerkrachten te vinden

Voor alle vakken in het secundair onderwijs is het moeilijk geworden om leraren te vinden. En dat niet alleen meer in de grote steden. Dat blijkt uit de meest recente knelpuntanalyse van de VDAB. “Daarom hebben we nu de job van leraar secundair onderwijs op de lijst van knelpuntberoepen gezet”, zegt Joke van Bommel van de VDAB. 

Het afgelopen jaar kwamen er bij de VDAB 15.000 vacatures binnen voor de job van leraar secundair onderwijs. Eind vorige maand stonden er nog altijd 1.900 open. “Het is nu voor alle vakken moeilijk om leraren te vinden”, zegt Joke van Bommel van de VDAB.

“Het knelt vooral voor de technische vakken, wiskunde, Frans en Nederlands, zoals dat ook in de voorgaande jaren het geval was. Maar ook bij de vakken Latijn, biologie, aardrijkskunde, chemie, gezondheidsopvoeding of levensbeschouwing ondervinden we moeilijkheden.”

Daarom heeft de VDAB de lijst van knelpuntberoepen uitgebreid: ook leerkracht secundair onderwijs valt voortaan onder die categorie. Eerder zette de VDAB ook het beroep van kleuter- en lager onderwijs op de lijst van knelpuntberoepen. 

Een tekort over heel Vlaanderen

Niet alleen in de centrum- en grootsteden is het zoeken naar leerkrachten een hele uitdaging. “Ondertussen zien we dat het ook in meer landelijke gebieden stroef gaat”, weet van Bommel. 

De lijst met knelpuntvakken

Het is belangrijk dat de VDAB knelpuntvakken erkent – die de regering goedkeurt, want dat heeft gevolgen voor werkzoekenden die een opleiding volgen bij de VDAB. Als het vak waarvoor je een opleiding wil volgen een officiëel knelpuntvak is, krijg je een financiële tegemoetkoming. Maar op die lijst staan vandaag niet alle vakken uit het secundair onderwijs: lichamelijke opvoeding en geschiedenis behoren bijvoorbeeld niet tot de knelpuntvakken. 

Verder heeft de lijst met knelpuntvakken ook invloed op de zij-instromers, dat zijn werknemers die hun baan in de privésector inruilen voor een job in het onderwijs. Voor knelpuntvakken kunnen zij-instromers tot tien jaar beroepservaring meetellen als anciënniteit. 

Hoe ziet die lijst er vandaag uit?

Vandaag vallen volgens de officiële lijst van de VDAB de volgende vakken onder knelpuntvakken: Nederlands, Nederlands voor nieuwkomers, Frans, Engels, Duits, Latijn, wiskunde, elektriciteit, mechanica, bouw, hout, aardrijkskunde, biologie, chemie, economie, fysica, informatica, natuurwetenschappen, Project Algemene Vakken, techniek, gezondheidsopvoeding, biotechnieken, en levensbeschouwelijke vakken.

Een gelijkaardige lijst wordt gebruikt voor de zij-instromers.

Hoe reageren ouders daarop?

“Ouders zijn hier heel erg bezorgd over”, zegt Hannelore Lambrechts van ouderenkoepel KOOGO. “Enerzijds over wat leerlingen al dan niet kunnen bijleren. Want als je geen vakleerkracht hebt, kan je het vak natuurlijk moeilijk leren.”

“Anderzijds maken ouders zich sterk zorgen over de continuïteit van de lessen. Scholen proberen heel erg hun best te doen om het tekort op te vangen en zo goed mogelijk de lestijden in te vullen. Toch zie je dat er soms opvang voorzien wordt door een secretariaatsmedewerker bijvoorbeeld.”   

“En als er geen les is, moet dat worden ingehaald”, gaat Lambrechts verder. “Je kan niet van alle leerlingen verwachten dat zij aan zelfstudie doen. Als dat wel zo is, moeten zij goed begeleid worden. Ook daar zijn leerkrachten voor nodig.” 

“Is de school dan gewoon opvang? Of wordt er nog les gegeven? Dat vragen ouders zich af. Ze willen dat hun kind zich kan ontwikkelen en daar is geen garantie meer op nu er te weinig leerkrachten zijn.”

Recht op onderwijs

Ook de Vlaamse Scholierenkoepel is bezorgd over de vele uren studie. “Elke leerling heeft recht op voldoende, gemotiveerde leerkrachten en onderwijs tout court“, zegt Mauro Michielsen van de Vlaamse Scholierenkoepel.

“Als je veel leerstof thuis zelf moet verwerken, wordt er dan nog voldaan aan het recht op onderwijs? Die leerlingen moeten op het einde van de rit dezelfde examens afleggen, ook al hebben ze die lessen niet allemaal gekregen. Dat maakt het een pak moeilijker om je diploma op het einde van het jaar te behalen.”

Bron: VRT NWS