De Leuvense gemeenteraad keurde maandag 21 februari een versoepeling goed van de eigen huurpremie. Waar Leuven in 2018 een eigen huurpremie invoerde voor gezinnen met kinderen die minimum twee jaar op de wachtlijst van sociale huisvesting staan, komen vanaf maart dit jaar ook alleenstaanden in aanmerking en wordt de termijn verkort tot 1 jaar.

Een alleenstaande met 1 kind die twee jaar op de wachtlijst staat ontvangt bijvoorbeeld 55 euro per maand. De premie vervalt van zodra een gezin (pas na 4 jaar) de Vlaamse huurpremie krijgt.

In tegenstelling tot Vlaanderen legt Leuven geen beperkingen op qua hoogte van de huur die men betaalt noch met betrekking tot de woonkwaliteit. De huurprijs moet na aftrek van de subsidie echter wel nog minstens 250 euro betalen.

Leuven gaat budgettair uit van een ‘take-up’ van 60 procent en voorziet liefst 579.620 euro per jaar voor deze uitgave, 175.000 euro meer dan voorheen. Dit bedrag kan nog oplopen als meer mensen de premie aanvragen.

Tijdens de gemeenteraadszitting was er kritiek van oppositielid Lorin Parys (N-VA) die wees op het risico dat de maatregel een aanzuigeffect zal hebben op mensen die omwille van de premie in Leuven willen komen wonen en zo de huurmarkt nog meer overspoeld zal geraken.

Eigenaars zullen volgens hem door de premie ook geneigd zijn de huur te verhogen. Dit laatste is volgens Parys ongetwijfeld ook een gevolg van het feit dat Leuven in het begin van deze legislatuur de onroerende voorheffing met 10 procent verhoogde.

Leuven wil de komende tijd werk maken van een verhoging van de ‘take-up’ en indien mogelijk van een automatische toekenning van de huurpremie.

Schepen Lies Corneillie betwistte deze kritiek en repliceerde dat de uitbreiding van de huurpremie bepleit wordt door zowel experten, armoedeorganisaties, vastgoedpromotoren, VVSG enz…

Leuven wil de komende tijd werk maken van een verhoging van de ‘take-up’ en indien mogelijk van een automatische toekenning. Tussen 2018 en 2021 dienden liefst 888 rechthebbende Leuvenaars hun aanvraag voor de Leuvense huurpremie niet in.

Tussen 2018 en 2021 dienden liefst 888 rechthebbende Leuvenaars hun aanvraag voor de Leuvense huurpremie niet in.

Wat Leuven doet is op zich zeer goed. De Vlaamse huurpremie (maximum 152,56 euro te verhogen met 25,43 euro per persoon ten laste tot en met de 4e) wordt pas na vier jaar uitgekeerd en is verbonden aan allerlei voorwaarden.

Op circa 170.000 gezinnen die momenteel in Vlaanderen op een wachtlijst staan voor een sociale woning, ontvingen er in 2020 slechts 6.059 een huurpremie. Voor de Leuvense premie waren er in 2018 147 begunstigden en in 2019 276. In december 2020 kregen 313 gezinnen de premie, wat ook niet veel is als je bedenkt dat er bij de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWAL en het sociaal verhuurkantoor SPIT in totaal meer dan 13.000 mensen op een wachtlijst staan.

Op circa 170.000 gezinnen die momenteel in Vlaanderen op een wachtlijst staan voor een sociale woning, ontvingen er in 2020 slechts 6.059 een huurpremie.

In mijn boek ‘Betaalbaar wonen in Leuven???!!!’ pleit ik ervoor om de huurpremie automatisch toe te kennen vanaf het ogenblik dat iemand een plaats toegewezen kreeg op de wachtlijst voor een sociale woning. De overheid levert hiermee immers het bewijs dat de betrokkene wegens zijn beperkt inkomen recht heeft op een goedkopere woning.

Zolang men dit pand niet ter beschikking kan stellen is het niet meer dan rechtvaardig dat men de huidige woonst door middel van de huurpremie goedkoper maakt.

Bron: dewereldmorgen.be