Alle vakken die op Vlaamse scholen worden onderwezen zijn onderhevig aan leerplannen en einddoelen waar vakgroepen, schooldirecteurs en inspectieteams over moeten waken. Maar de twee uren godsdienst of zedenleer worden niet door de overheid gecontroleerd. De zes religieuze gemeenschappen staan zelf in voor de lesinhoud, de aanstelling van leraren en de inspectie van hun werkzaamheden.

Daardoor duiken in die lessen soms merkwaardige fenomenen op. In de eerste vijf weken van dit schooljaar alleen al waren er meldingen van creationisme, onreine vrouwen, predikers die door de familie Bin Laden werden gesteund en onrespectvolle verwijzigingen naar ‘ongelovigen’.

‘Ik wil het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken herzien’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Daarnaast is Weyts ook van plan om werk te maken van ‘beter opgeleide islamleerkrachten’. Weyts doet die uitspraken in een artikel dat deze week in Knack verschijnt over het onderwerp.

Ook Lieven Viaene, de inspecteur-generaal van de Vlaamse Onderwijsinspectie, zegt in Knack dat een actualisering van het inspectiedecreet uit 1993 wenselijk is. ‘Niet alleen moet er nagedacht worden over de grootte van het inspectiekorps, ook bijkomende bepalingen omtrent het toezicht van overheidswege kunnen een gunstig effect hebben op de bestaande godsdienstinspectie.’

Bekwaamheidsbewijs
Ook de opleiding moet beter. Vorig schooljaar beschikte amper 40 procent van de leerkrachten levensbeschouwing in het lager onderwijs en 70 procent van hun collega’s in het secundair over het vereiste bekwaamheidsbewijs. Onder islamleraren in het lager onderwijs was dat zelfs maar 10 procent.

In heel Vlaanderen is er maar √©√©n masteropleiding voor kandidaat-leraren islam, aan de KU Leuven. Plannen om een vergelijkbare richting aan de UGent uit te bouwen, werden voortijdig opgeborgen. ‘Het probleem’, aldus Freddy Mortier, hoogleraar moraal en voorzitter van deMens.nu, ‘is dat de civiele overheden hun verantwoordelijkheid voor ondersteuning schromelijk hebben verwaarloosd. Dat was nochtans een kans om een studie uit te bouwen die inspeelt op de uitdagingen van onze hedendaagse, pluralistische samenleving. Bron Knack