ACV-voorzitter Marc Leemans nam de gelegenheid van zijn jaarlijkse Rerum Novarum-toespraak te baat om Margot aan het woord te laten. Zij verkondigde haar verhaal, hoe zij dagelijks moet zien rond te komen met dienstencheques. Leemans toont in zijn toespraak dat sociale uitbuiting brandend actueel is en dat de ACV blijft strijd voeren voor social rechtvaardigheid.

Beste vrienden en vriendinnen,

We beginnen met een programmawijziging. Normaal zou ik nu voor u speechen. Maar ik geef graag eerst het woord aan Margot. Margot werkt met dienstencheques. Ze doet belangrijk en zwaar werk. Maar wordt daar veel te weinig voor betaald, 12 euro per uur. Bruto.

De roep van Margot en haar collega’s voor een beter loon, voor erkenning, voor respect, wordt genegeerd door de dienstenchequebedrijven. Die vangen veel overheids-geld maar betalen daarmee liever hun aandeelhouders dan het eigen personeel.

Hun roep, de hoop én de wil om dingen ten goede te keren, dat is dé essentie van Rerum Novarum.

Wat Margot hier net vertelde, vrienden, daarover gaat Rerum Novarum, “over nieuwe dingen”1. Het gaat over onze overtuiging dat we dingen ten goede kunnen veranderen. We weten dat het kan, dat vele mensen zich daarvoor elke dag inzetten. Samen kunnen we de wereld beter maken, op alle niveaus, van het internationale tot het zeer lokale.

Overmorgen (vrijdag 27 mei) start de Internationale Arbeidsconferentie. Die is niet sexy voor media, dus je hoort er weinig over. Vaak denkt men dat het een soort ontwikkelingshulp is. Goed voor mensen in het Oosten en het Zuiden. Nuttig voor onveilige kleding-ateliers in Bangladesh. Voor kind-arbeiders in Afrika. Voor met de dood bedreigde syndicalisten in Zuid-Amerika.

Maar internationale arbeidsnormen zijn ook bij ons belangrijk. Kinderarbeid, hier bij ons? Bij pakjesbedrijf PostNL is het vastgesteld. Dwangarbeid, in Vlaanderen? De verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden zoekt die grenzen op.

Overleg verbieden, bij ons? De regering De Croo maakt mogelijk dat werkgevers in e-commerce eenzijdig de arbeidstijd wijzigen en nachtwerk tot 24u invoeren. Privéleven, gezinsleven, gezondheid van werknemers? Een zeur die daar wakker van ligt.

Vrije onderhandelingen verbieden, in België? Vakbonden die vrij kunnen onderhandelen over loon- en arbeidsvoorwaarden, dat is één van de fundamentele arbeidsnormen, zelfs een mensenrecht. Maar in België voor onbepaalde duur aan banden gelegd. Door de Zweedse coalitie in 2017.

Die verstrengde de loonnormwet, stak ze vol met sjoemelsoftware. En maakte zo een foute thermometer die er voor zorgt dat de loonmarge voor de komende twee jaar wellicht zelfs nul komma nul wordt. Dat zal in ieder geval niet met ACV zijn.

Margot en haar collega’s vechten voor een piepkleine maximale opslag van 0,4% voor 2021 en 2022 samen. Voor Margot zou dat een opslag geven van 8,5 euro. Bruto. Per maand. Netto zijn dat amper 2 broden. Tot nog toe weigeren hun bazen die opslag. Ze vinden dat veel te veel.

De enige houvast die Margot en alle andere werknemers hebben is onze automatische indexering. Van een index wordt niemand rijker. Een index corrigeert je verlies aan koopkracht. Achteraf. En met uitgevlakte gemiddelden.

Je kan er nadien bijna opnieuw evenveel mee kopen als voordien. Van een index word je niet rijker. Je blijft er even arm van. Maar ook de index willen de werkgevers weg. Zij willen dus onderhandelen over een loondaling! Opslag onder index. Werken voor minder loon.

Dat is niet fair. De koek die we samen bakken wordt niet eerlijk verdeeld. Daarom moet de Loonnormwet veranderd. 87.000 mensen zetten hun handtekening onder onze officiële petitie. Op 29 juni moet het parlement daarover discussiëren.

En om onze eis kracht bij te zetten, betogen we op 20 juni in Brussel. Hoe diep zijn we gezakt, dat we zelfs met deze regering moeten betogen voor de naleving van een mensenrecht. En kom niet af met “de wet is de wet”. We hadden ooit een wet die stemrecht weigerde aan vrouwen. Mensen maken wetten. Mensen kunnen dus foute wetten rechtzetten.

De Loonnormwet van 2017 is fout!

En laat u niets wijsmaken: er is geld voor betere lonen! De Nationale Bank zegt dat veel bedrijven in volle coronacrisis bijzonder goed boeren. Een pak bedrijven soigneren hun aandeelhouders met extra dividenden. De internationale prijsstijgingen leveren een deel van de bedrijven woekerwinsten op, de energiebedrijven voorop.

De waarheid is dat de verdeling van welvaart steeds schever trekt. Met aan de ene kant verarming en uitsluiting van gewone mensen. Met een middenklasse waarvan het onderste deel ook alsmaar dieper wegzakt. En met aan de andere kant steeds grotere concentratie van inkomens en vermogens bij een elite. Zozeer dat het een bedreiging wordt voor de democratie.

Hoe kom je tot betere verdeling? Dat is geen raketwetenschap. Ondersteun vakbonden in plaats van ze tegen te werken. Maak vrij onderhandelen mogelijk in plaats van te verbieden. Treed op als machtige spelers de markt vervalsen. Doe multinationals ook faire belastingen betalen. Bouw aan een samenleving waarin de plaats op de maatschappelijke ladder niet wordt bepaald door afkomst, huidskleur, geslacht, …

Wij hebben nood aan meer herverdeling. Dat kan via de sociale zekerheid. Pensioenen, ziekte-verzekering, werkloosheids-verzekering zijn fundamenteel voor de samenleving. De sociale zekerheid tilt veel mensen uit de armoede en vrijwaart de middenklasse tegen extreme verarming.

Het is schandalig dat de vakbonden van de werkgevers opnieuw het voorziene geld – 800 mio euro – voor de welvaartsvaste uitkering van zieken, werklozen en gepensioneerden blokkeren. Door het te koppelen aan een loonakkoord voor wie werkt.

De wet vraagt tegen 15 september een akkoord tussen sociale partners over 800 miljoen euro extra voor sociale uitkeringen. Lukt dat niet, dan is het simpel: dan moet de regering op 16 september de knopen doorhakken.

Onze eisen liggen op tafel. Mensen met een klein inkomen mogen geen dag langer dan nodig wachten op de verbeteringen waar ze recht op hebben.

Maar wie spreekt over herverdeling van welvaart moet het ook durven hebben over belastingen. De vorige regering bakte niks van de hervorming van de belasting voor de burger. Terwijl ze wél de belasting op bedrijfswinsten sterk heeft verlaagd.

De regering De Croo beloofde een echte hervorming van de belasting. En we kregen een paar voorafgaande stapjes. Er is de invoering van een effectentaks; geld dat dient voor onze gezondheidszorgen. Maar het echte werk moet nog gebeuren. En niet om hoge inkomens te soigneren, zoals liberalen willen.

Wie houdt van opslag vandaag het minst over? Dat zijn de mensen met een laag tot middenlaag loon. Bij de gewone Vlaamse vader of moeder met een beperkt maandloon van 2.900 euro bruto blijft van een opslag met 10 euro maar 1 euro over.

Anders gesteld: hij of zij draagt tot 90% af, dat is veel meer dan wat de hoogste lonen betalen op hun laatst verdiende euro. Terwijl er voor vermogenden 1001 gaten en ontwijkings- en ontspanningsroutes zitten in de gruyère kaas van ons Belgisch belastingstelsel. Die fundamentele onrechtvaardigheid wegwerken moet de eerste prioriteit zijn.

De oplossing hiervoor zit niet in nieuwe besparingen op kap van gewone mensen. Bijvoorbeeld door te snoeien in sociale zekerheid of publieke diensten. De oplossing zit in eerlijke bijdragen van hoge inkomens en vermogens. Sterke schouders kunnen best wat zwaardere lasten dragen.

Daarom wil het ACV een vermogensbelasting van 1% op de eerste schijf van 1.000.000 tot 1.500.000 euro, 1,25 % van 1.500.000 tot 2.000.000 euro en 1,5 % op alles daarboven. Geschatte opbrengst: 6 miljard euro!

Arthur Apostel van het KUL-HIVA2 zocht het haarfijn uit: één kwart van de rijkdom zit geconcentreerd bij amper 1% van de gezinnen, dat is een pak méér geld bij een pak minder mensen dan vaak werd gedacht. Die eten geen boterham minder als daar wat afgaat.

Maar voor ons moet het ook gaan over faire belasting op elk inkomen. Hoe dikwijls hebben we al gezegd: 1 € = 1 € ? Waarom is de euro die men verdient door een nano-seconde speculatie minder belast dan de euro die men verdient door een leven lang transpiratie en hard werken?

De belasting op hard werken kan omlaag. Als je een eerlijke fiscale bijdrage vraagt aan andere inkomens. Uit speculatie, uit verhuur, uit vermogen, uit meerwaarden, …

Politici moeten meer aandacht hebben voor wie het moeilijk heeft!

Meer respect voor mensen in hun strijd om het hoofd boven het water te houden, om vooruit te komen in het leven. Voor wie hard zijn best doet en voor wie pech heeft of ouderdom.

Partijen zijn vooral bezig met het eigen dagelijks overleven. Ze vertragen broodnodige beslissingen of blokkeren ze in een politiek moeras. De Wetstraat die naar de eigen navel staart en zich opwarmt voor een zevende staatshervorming. Wie zit daarop te wachten? Dat drijft mensen naar extremen.

Want ondertussen krijgen gezinnen in moeilijkheden te weinig antwoorden op hun vraag hoe ze de energierekening en de verplaatsing naar het werk moeten betalen. Ondertussen worden werknemers een kostenpost gezien.

Ondertussen worden mensen met een sociale uitkering als een passief blok aan het been gezien. Ondertussen hebben de dienstencheque-werknemers zoals Margot nog altijd geen loon-cao voor 2021-2022. En evenmin een fatsoenlijke tussenkomst in de steeds zwaardere kosten om zich tussen werkposten te verplaatsen.

We zijn een klein land. Onze politici moeten dichter bij de burgers staan. Respect voor elke persoon, elk gezin, aandacht voor wie het moeilijk heeft.

Dat is waar Rerum Novarum en het ACV en de beweging voor staan. Dat is wat we van politici verwachten. Omdat iedere mens telt!

Ik dank u.

Notes:

1   Rerum Novarum (‘over nieuwe dingen’) is de naam van de encycliek van paus Leo XII van 1891, waarin de Katholieke Kerk voor het eerst een sociale leer verkondigde over de situatie van de werkende klasse, zoals rechtvaardig loon, recht op eigendom en solidariteit. De Kerk erkende tevens de rol van de vakbonden voor het bekomen van deze rechten. De christelijke vakbond beschouwt Rerum Novarum als zijn historische basis.

2   Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de Katholieke Universiteit Leuven.

Bron: DeWereldMorgen.be