Beste leden,

In 2022 beheerste de oorlog in Oekraïne ons dagelijkse leven. Onze gesprekken en de wereldwijde nieuwsstroom werden gedomineerd door de doden, de gewonden en de zinloze oorlogsvernielingen.

Onze economie werd ernstig verstoord door de dure energieprijzen.

Ook ons land had daar onder te lijden. Velen raakten tijdelijk werkloos of verloren definitief hun baan. Het aantal faillissementen was hoog en ook dit jaar verwacht men nog

lange periodes van werkloosheid en van hogere armoedecijfers.
Sommige mensen verloren hun werk of hadden tegenslag door ziekte of ongeval en zitten in

een periode van onzekerheid.

Anderen verloren hun dierbare ouder, familieleden of vrienden.
Zij verdienen onze steun.

Wat zal het nieuwe jaar brengen?  We hopen met zijn allen dat 2023 beter wordt.
Zal de werkloosheid verminderen, vermindert de staatsschuld,

gaan onze politici nog meer besparen, hoeveel wordt het leven duurder, …?

Tijdens de feestdagen wensen we elkaar het allerbeste en staan we even stil bij de armen, de eenzamen, de zwakkeren en de zieken die het niet zo goed hebben.

Bij het begin van het nieuwe jaar maakt iedereen voor zichzelf wel eens de balans op.

Welke doelstellingen heb je gehaald en welke niet?

Wat ging er vorig jaar fout en wat wil je dit jaar beter doen?

Wat ga je in 2023 anders aanpakken?

Je kunt ook een aantal mooie momenten hebben meegemaakt. Een nieuwe vriendschap of juist een nieuwe leuke baan of een nieuwe uitdaging, een nieuwe woonst of wagen.


Neutr-On bestaat dit jaar 18 jaar, wij gaan op ons elan verder.

Onze taak is duidelijk. Neutr-On moet, als neutrale en onafhankelijke vakbond, voor iedereen goede werkomstandigheden blijven eisen en al uw sociale rechten blijven verdedigen.
Onze basisdoelstellingen zijn concreter geworden: de rijkdom MOET beter verdeeld worden! De kloof tussen de rijken en de armen MOET verkleinen en daarvoor moeten we naar een 30-urenweek, een eerlijke belasting voor bedrijven en een vermogensbelasting voor de allerrijksten!


Ondertussen zijn de feestdagen achter de rug en is het nieuwe jaar weer ingezet. Neutr-On wenst u een jaar vol rust,
een jaar zonder groot verdriet of tegenslag.
En moge dit jaar voor u gevuld zijn met vreugde en een lach.

Hierbij wensen wij al onze leden en sympathisanten,
een gelukkig en gezond 2023.