Er komt geen meerwaardebelasting om de tekorten op te vangen. Dat heeft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Begin deze maand bereikte de federale regering een akkoord over de effectentaks.
Op alle effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro zal een solidariteitsbijdrage van 0,15 procent per jaar worden gevraagd. De opbrengst, volgens de eerste voorzichtige inschattingen van de administratie zo’n 420 miljoen euro per jaar, gaat naar de financiering van de gezondheidszorg.

De vraag is echter of die taks zal volstaan. Op de vraag of er geen meerwaardebelasting op de winst die gemaakt wordt bij de verkoop van huizen of aandelen, moet komen antwoordde Lachaert heel duidelijk “neen”. “Voor Open VLD was dat bij de vorming van de regering een breekpunt “, zegt Lachaert. “Wij zouden niet in een regering stappen als er een dergelijke belasting zou komen. In het regeerakkoord staat dat er een eerlijke bijdrage zal komen van die personen die de grootste draagkracht hebben. Dat is die effectentaks. Meer komt er niet.”

“Er waren andere regeerakkoorden die vier miljard euro voorop stelden als opbrengst van zo’n meerwaardetaks. Daarvan hebben wij als liberalen gezegd: dat doen we niet. Als je miljarden opbrengsten wil hebben, dan komt dat niet terecht bij de sterkste schouders, maar bij de middenklasse. Dan leg je taksen op de middenklasse en dat willen wij absoluut niet.” Bron: De Morgen

Er komt dus geen rijkentaks, geen meerwaardetaks of vermogenswinstbelasting, maar alleen een bescheiden effectentaks van 420 miljoen euro per jaar dat naar de zorgsector gaat.
Komt dat bedrag dan nog bij de reeds beloofde bedragen of zit dat bedrag daar al ingecalculeerd?
Dat is niet duidelijk!

Voor Open VLD was het bij de vorming van de regering een breekpunt, dat er zeker geen rijkentaks kwam. Zo zei Lachaert: “Wij zouden niet in een regering stappen als er een dergelijke belasting zou komen.”

De andere partijen hebben dus duidelijk voor “de postjes” gekozen en zich niet aan hun verkiezings-beloftes gehouden. Het is duidelijk dat de andere partijen andermaal hun kiezers bedrogen hebben.

Maar op termijn zal er toch een rijkentaks komen, want Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft, volgens onze bronnen, een nieuw wetsontwerp in petto.

Wat houdt het wetsontwerp in?
Vincent Van Peteghem had in de regering maar één opdracht: vermijden dat binnenlandse verhuurders een belastingverhoging aangesmeerd krijgen.
Van Peteghem heeft voortgewerkt op de methode waar zijn voorganger Johan Van Overtveldt (N-VA) op broedde: dat van het fictieve inkomen voor buitenlandse panden.

Concreet zal de fiscus elk buitenlands vastgoed een kadastraal inkomen toekennen, op dezelfde basis als bij een binnenlandse woning. Het gaat om 150.000 panden, waarvan het gros in Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland.

Dat zal gebeuren op basis van informatie die de eigenaars moeten verschaffen aan de FOD Financiën. Ze krijgen een vragenlijst die ze begin volgend jaar moeten invullen. De fiscus vraagt een beschrijving van het pand, de ligging en de normale verkoopwaarde voor gebouwde goederen in de regio. Als de normale verkoopwaarde niet bekend is, moeten ze de aankoopprijs en het aankoopjaar doorgeven en de kostprijs en uitvoeringsdatum van de renovatiewerken.

De fiscus hoopt in maart 2022 alle informatie binnen te hebben, zodat de panden aangegeven kunnen worden in de aangifte van juni. Wie vanaf 1 januari 2021 een buitenlands vastgoed verwerft, krijgt vier maanden om die formaliteiten te vervullen.

Een andere belangrijke vraag is hoe de juistheid van de verklaring van de eigenaar gecontroleerd wordt. Iemand kan een krot verbouwen tot een villa en zwijgen over de uitgevoerde renovatiewerken. In eigen land gebeurt dan al wel eens een controle door het kadaster, maar in het buitenland is dat moeilijk.

Er wordt vanuit gegaan dat de meeste Europese landen dat zullen doen. Die gegevens worden sowieso uitgewisseld. En er wordt ook gewezen op de bestaande digitale technieken. ‘Ook voor controles in het binnenland worden tools als Google Earth gebruikt, bijvoorbeeld om te zien hoeveel dakramen er zijn’, zegt een fiscalist.

Men hoopt dat het verdwijnen van de rechtsonzekerheid en het lagere tarief meer Belgen zullen aansporen hun vastgoed in het buitenland aan te geven.