Elk debat over innovatie in het onderwijs klonk wat hol zolang leerlingen niet eens over een eigen computer beschikten. Tot nu waren scholen daarvoor op het geld van ouders en mecenassen aangewezen, maar daar komt verandering in. In het kader van de economische relance maakte Vlaanderen 375 miljoen euro vrij voor een Digisprong in het onderwijs.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) legt in een nieuw  plan de klemtoon op de aankoop van toestellen, zoals laptops en tablets. In de derde graad van het basisonderwijs krijgen scholen er 290 euro per leerling voor, in het secundair onderwijs 510 euro. Daarnaast wordt 42 euro per leerling voorzien voor ondersteunende ICT-infrastructuur zoals wifi-netwerken, en komen er middelen voor opleiding en ICT-ondersteuning.

Het is ook uitkijken naar het aanbod dat bedrijven in de markt zetten rond de Digisprong.

Iedereen in het onderwijsveld is het erover eens dat die digitale inhaalbeweging nuttig en nodig is. Tegelijk dringt zich de vraag op hoe de scholen al die nieuwe computers gaan gebruiken. Beslist elke leerkracht zelf, of reikt de overheid hier ook hulpmiddelen aan?

Volgens Weyts is het wel degelijk de bedoeling nog voor de zomervakantie initiatieven te lanceren rond digitale leermiddelen. Naast een nieuw kennis- en adviescentrum worden twee platformen verder uitgebouwd: KlasCement, een

onlineplatform dat gratis digitaal lesmateriaal verspreidt, en het Archief voor Onderwijs, een audiovisuele databank voor leerkrachten.

De ICT-coördinatoren in scholen mogen rekenen op een beter statuut met meer uren. Een vernieuwing die het leven van leerkrachten en leerlingen een stuk aangenamer zal maken, is de invoering van een ‘single sign-on’, een unieke login voor verschillende educatieve platformen en leermiddelen.

i-Learn

Ook vanuit het onderzoeksinstituut Imec is een golf aan educatieve innovatie op komst. Een van de grootste vernieuwingen wordt i-Learn, een platform ontwikkeld door Imec en de KU Leuven onder leiding van vicerector Piet Desmet. Het is een open portaalsite voor digitaal gepersonaliseerd leren. De software daagt sterke leerlingen extra uit, en geeft zwakkere leerlingen meer ondersteuning. Voormalig minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) investeerde in 2019 20 miljoen euro in het project. De lancering is voorzien op 1 september.

Behalve i-Learn ontwikkelde Imec nog meer dan een dozijn andere digitale schooltoepassingen in het programma Smart education @ Schools, zoals een virtualrealityapplicatie voor verkeerslessen en een digitaal paspoort om leerlingen te helpen bij hun studiekeuze in het secundair onderwijs.

Het wordt ten slotte ook uitkijken naar het aanbod dat bedrijven in de markt zetten rond de Digisprong. Door de coronacrisis zagen zij de vraag naar ICT-diensten al fors toenemen, en nu komt daar een fors overheidsbudget bovenop. Marktleider Signpost en de telecomreus Proximus pakten in februari uit met een all-informule met computers, connectie en software.

Terwijl Signpost sterk gelinkt is aan Microsoft-software, werkt Google onder meer via zijn Belgische partnerbedrijf Fourcast for Education. Daar kunnen scholen Chromebooks kopen, eenvoudige Google-laptops om online mee te werken. Die kosten 200 tot 300 euro per stuk. Scholen die een licentie kopen om de toestellen centraal te beheren (34 euro per toestel) krijgen in ruil een ‘pedagogisch budget’ van 5 euro per Chromebook. Dat geld kunnen ze besteden aan opleidingen of betalende extra software. Google zelf brengt deze maand zijn Workspace for Education uit, een vernieuwd softwareaanbod voor het onderwijs.  Bron: De Tijd