De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van niet-vergunde kredietgevers die consumenten valse kredieten aanbieden.

De FSMA heeft 47 nieuwe frauduleuze kredietverstrekkers geïdentificeerd, die via internet valse kredieten aanbieden aan Belgische consumenten. Consumenten komen op verschillende manieren in contact met de aanbieders: ze worden ongevraagd gecontacteerd via e-mail of sociale media (Facebook, WhatsApp,…) of ze vinden advertenties op internet. De huidige economische situatie leidt er namelijk toe dat consumenten op zoek gaan naar extra budget in de vorm van een krediet en zo in contact komen met deze dubieuze spelers.

In de praktijk gaat het om valse kredieten die worden aangeboden om consumenten geld af te troggelen. De oplichters doen zich hierbij voor als vergunde kredietgevers of ingeschreven kredietbemiddelaars, en deinzen er niet voor terug om namen of logo’s te gebruiken van bekende kredietinstellingen. In dit geval is er sprake van ‘cloned firm’-fraude.

Deze oplichters bieden leningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Zo beweert de kredietverstrekker bijvoorbeeld dat hij grote bedragen uitleent aan een lage rentevoet. Hij beweert ook dat hij niet zal controleren of de consument een wanbetaler is en in het verleden leningen is aangegaan die hij niet kon terugbetalen.

Consumenten die ingaan op hun aanbieding krijgen de vraag om eerst een aantal kosten, verbonden aan het krediet, te betalen. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeringspremie zijn, die de kredietgever moet indekken tegen het niet-terugbetalen van de lening, dossierkosten, administratieve kosten, enz. Dit zijn echter louter fictieve kosten.

Van zodra de consumenten deze zogezegde kosten betalen, verdwijnt de ‘kredietgever’ met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren.

De FSMA raadt dan ook absoluut af om in te gaan op dit soort kredietaanbiedingen.

De ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn en waarvoor de FSMA het publiek waarschuwt, zijn de volgende:  Zie de website van de FSMA