Vorig schooljaar maakten 4.398 Vlamingen de overstap van de privésector naar het onderwijs. Dat is een stijging met ongeveer 50 procent in vergelijking met het schooljaar daarvoor. De uitbreiding van de anciënniteitsregeling voor zij-instromers, die door Weyts werd ingevoerd, heeft duidelijk effect. Zij-instromers kunnen nu 10 jaar anciënniteit meenemen en tot drie uur per week vrijstelling krijgen met behoud van loon om hun lerarenopleiding te volgen. “Dit zijn slechts een paar van de vele maatregelen die we nemen om het lerarentekort tegen te gaan”, zegt Weyts. “En met succes, zo blijkt nu.”
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakte het mogelijk om anciënniteit mee te nemen als je vanuit de privé overstapt naar het onderwijs om een knelpuntvak te geven. Zowel het aantal jaren anciënniteit als het aantal knelpuntvakken is stapsgewijs uitgebreid. Daardoor steeg het aantal zij-instromers in schooljaar 2020-2021 al met 15 procent. Sindsdien werd de anciënniteitsregeling nog verder verbeterd. Nu kan je al tot 10 jaar anciënniteit meenemen voor wel 22 vakken en 2 ambten. Vorig jaar steeg het aantal zij-instromers dan ook met bijna vijftig procent: in totaal maakten 4.398 Vlamingen de overstap.
Job van leerkracht nog aantrekkelijker maken
In het basisonderwijs steeg het aantal zij-instromers met 45 procent, in het secundair onderwijs steeg het aantal zelfs met 66 procent.
De stijging is merkbaar in alle provincies en in alle leeftijdscategorieën. “Dergelijke cijfers tonen aan dat je op elk moment in je leven ervoor kan kiezen om de overstap te maken naar het onderwijs”, zegt Ben Weyts. “Er is geen enkel ander beroep dat zo’n grote impact heeft op het leven en de toekomst van kinderen en jongeren”, zegt Weyts. “Daarbovenop stellen we alles in het werk om de job nog aantrekkelijker te maken”, vervolgt hij. Bron: N-Va