Er zijn al meer dan 40 doden geteld na de watersnood in Wallonië. Dat is de balans van de waterellende in het Zuiden van ons land.
De overstromingen van de voorbije weken hebben al aan 41 mensen het leven gekost.
Maar liefst 202 van de 262 Waalse gemeenten komen in aanmerking om een beroep te doen op het Rampenfonds. Om de heropbouw in goede banen te leiden, wordt er een speciaal commissariaat opgericht.
Een inschatting van de totale schade is nog gaande. Wel wil de Waalse regering een mechanisme op poten zetten om makkelijker giften mogelijk te maken, “want we zullen erg veel geld nodig hebben” voor de heropbouw. De Waalse regering heeft daarvoor al een eerste som van 2 miljard euro gereserveerd.

Steun voor gezinnen, bedrijven en gemeenten
De eerste steun die de Waalse regering momenteel voorziet, gaat heel breed. Zo gaan er miljoenen naar de herhuisvesting van getroffen gezinnen – zowat 2.200 mensen – krijgen gemeenten extra geld om de eerste noden te kunnen lenigen en worden getroffen bedrijven ondersteund om zo snel mogelijk weer van start te gaan (bijvoorbeeld in daarvoor voorziene containers). Ook van de massale sanering van zowat 42.000 ton vervuilde grond, als gevolg van de overstroming, wordt werk gemaakt.

In Wallonië ligt zowat de helft van het spoorwegennet plat volgens Infrabel. Er zijn tientallen plekken waar kiezels of dwarsliggers moeten worden vervangen. Infrabel schat de schade voorlopig op 50 miljoen. De lijnen worden ook gebruikt voor goederentransport, de werken hebben dus ook gevolgen voor heel wat bedrijven die nu moeten wachten op leveringen.
Voorlopig schat men de schade tussen 30 en 50 miljoen euro. Maar nog niet overal is het water al weg getrokken. Dus het is nog even afwachten om een goede inschatting te kunnen maken aldus Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. “In totaal moeten we voor 70.000 ton aan nieuwe kiezels leggen, enkele tienduizenden dwarsliggers moeten we vervangen, en meer dan 10 kilometer aan spoorbermen en grondverzakkingen moeten opnieuw worden gestabiliseerd.”

De werken gebeuren in fases. Infrabel maakt zich in zijn planning sterk dat tegen midden augustus alle verbindingen operationeel zijn. Behalve tussen het zwaargetroffen Pepinster en Luik – waar een spoorwegbrug verzakte – zullen de werken tot 30 augustus duren.

Eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) zei dat Wallonië kan blijven rekenen op federale steun. Zo zijn er nog 250 militairen aanwezig op het terrein. En er komen ook fiscale maatregelen, stelde hij. “De limiet op giften van bedrijven wordt opgeheven”, zei hij. “Momenteel bedraagt dat plafond nog 500.000 euro per jaar.”
Ook wordt de btw op sloop en heropbouw van door noodweer getroffen woningen verlaagd van 21 procent naar 6 procent. Giften aan gewestelijke rampenfondsen zullen ook fiscaal aftrekbaar gemaakt worden. En wie bewijsstukken voor de verzekering moet opvragen bij de overheid, zal dat kosteloos kunnen doen.

Commissariaat voor heropbouw
Om de heropbouw in goede banen te leiden, is ook een speciaal commissariaat opgericht. Dat zal minstens 1 jaar aan de slag blijven en de verbinding vormen tussen de verschillende betrokken overheden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft een Federale Ondersteuningscel opgericht voor de hulpverlening na de zware overstromingen in ons land. Die moet de gouverneurs en het Waals commissariaat voor de heropbouw bijstaan, dat de hulp nu coördineert. Er kwam al veel kritiek op de hulpverlening na de ramp. “We gaan ervoor zorgen dat de mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben”, aldus Verlinden.

Sinds de federale fase van het crisisbeheer eind juli is afgelopen, ligt de coördinatie van de hulpverlening na de overstromingen in ons land in handen van verschillende provinciale crisiscellen, onder leiding van de gouverneurs. Daarnaast is er ook een orgaan opgericht door de regering van het Waalse gewest: het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction”.
Maar er komt nu ook een Federale Ondersteuningscel, dat het heropbouwcommissariaat moet bijstaan. “Om de coördinatie op het terrein te bevorderen en de noden en het aanbod beter op elkaar af te stemmen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).
In de eerstkomende dagen is het vooral nodig om de getroffenen comfortabele opvang te bieden en psychologische steun te verlenen, benadrukte Verlinden. Daarnaast zal alles op alles worden gezet om onder meer de drinkwatertoevoer en de beschadigde telecominfrastructuur te herstellen. “De schade zal waarschijnlijk pas echt duidelijk worden eens het water wegtrekt. Voor veel mensen begint dan een moeilijke en lange weg terug. We moeten ervoor zorgen dat ze de hoop op hun toekomst niet verliezen.”

Het Rode Kruis heeft een rekeningnummer, BE70 0000 0000 2525, geopend waar giften op kunnen overgeschreven worden. Het is een ramp!