De Raad van State heeft de Belgische regeling voor havenarbeid vernietigd omdat ze strijdig is met het Europees recht. Twee havenbedrijven, Katoen Natie en General Services Antwerp, hadden om de vernietiging gevraagd.

België heeft specifieke regels voor werk in de havens. Bedrijven in havengebied mogen enkel werken met erkende havenarbeiders. De regeling is bekend als “de wet-Major” uit 1972. In 2016 sleutelde toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nog aan de regeling, na overleg tussen vakbonden en havenwerkgevers. De nieuwe regeling, die er kwam onder druk van Europa, maakte het mogelijk om ook buiten de zogenaamde “pool” van erkende havenarbeiders aan te werven. 

Veiligheid

Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorig jaar dat een dergelijke regeling aanvaardbaar is als het doel is de veiligheid in de havengebieden te waarborgen. Dat havenarbeiders alleen maar kunnen worden erkend door een paritair samengestelde commissie van werkgevers en werknemers, was volgens het Hof wel strijdig met het Unierecht.

De Raad van State heeft nu geoordeeld dat de Belgische regeling de toetsing met het arrest van het Europees Hof niet doorstaat. Onder meer de samenstelling van de erkenningscommissies vormt een probleem wegens “onvoldoende waarborgen inzake onpartijdigheid”.

Arbeidskrachten

De Raad van State valt ook over het criterium “behoefte aan arbeidskrachten” waarover de erkenningscommissies oordelen en dat bepaalt of een havenarbeider in de pool van havenarbeiders kan terechtkomen. Havenarbeiders die niet in de pool worden opgenomen, krijgen maar een erkenning voor de duur van hun arbeidsovereenkomst.

Dat maar een deel van de havenarbeiders in aanmerking komt voor een erkenning voor onbepaalde tijd, strookt niet met het vooropgestelde doel om de veiligheid in de havengebieden te waarborgen. Er zijn geen redenen die deze verschillende behandeling van twee categorieën havenarbeiders die zich uit het oogpunt van de veiligheid op hun werkplek in volstrekt vergelijkbare situaties bevinden, kunnen rechtvaardigen, luidt het in het arrest.

Bron: VRTNWS