Een recordaantal bouwbedrijven in ons land is in de laatste drie maanden van 2022 failliet gegaan. Dat blijkt uit de recentste gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel, waarover De Tijd bericht.

Met 574 faillissementen komt het cijfer net boven het vorige kwartaalrecord uit, dat van eind 2013 dateert. Toen gingen 572 bouwfirma’s over de kop. In heel 2022 waren er 1.937 faillissementen. Alleen in 2013, 2014 en 2019 lag dat jaartotaal hoger. Ten opzichte van het gemiddelde van de voorbije tien jaar lag het aantal faillissementen in de bouw in 2022 bijna 11 procent hoger. Vooral kleine bedrijven, zonder of met slechts een handvol werk­nemers, gingen over de kop.

De cijfers verbazen de bouw­federatie Bouwunie niet. Uit een enquête die ze eind vorig jaar hield, bleek dat haar leden pessimistischer worden. “Veel bedrijven werkten break-even of zelfs met verlies”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste moeten bouw­bedrijven de lonen elk kwartaal indexeren. “Buiten onze sector moeten heel wat bedrijven hun lonen deze maand aanzienlijk verhogen. Van die inspanning hebben wij vorig jaar al driekwart geleverd”, zegt Waeytens. Ten tweede zagen de bouwbedrijven hun energie- en materiaalkosten in de voorbije maanden verder oplopen.

Tot slot speelt het einde van de coronasteun mee. Tijdens de coronajaren konden bouwbedrijven rekenen op overheidssubsidies. Nu moeten ze weer op eigen kracht verder.

Volgens Neutr-On moeten we de hogerstaande berichten niet meer dramatiseren dan nodig is.

Zoals gezegd zijn het vooral kleine bedrijven, zonder of met slechts een handvol werknemers die overkop gingen. Ook het aantal starters kent recordhoogten, maar vele gaan na enkele jaren failliet.

Daarnaast weet ook iedereen dat er nogal wat schijnbedrijven zijn met  variabele namen, alle op hetzelfde adres gevestigd. Denk maar aan namen als “Hout en deuren Van Hout”, “Schrijnwerkerij Van Hout” of “Renovatie Van Hout”, alle met dezelfde bedrijfsleiders.  Sommige bedrijven gaan ook failliet om hun frauduleuze praktijken te verdoezelen, hun klanten op te lichten die al een voorschot betaald hebben of te ontsnappen aan hun 10-jarige bouwverantwoordelijkheid. Onze politici kennen die praktijken wel maar doen er niets aan.