In de afgelopen jaren zijn iets meer dan 50.000 70-plussers na hun pensioen opnieuw aan de slag gegaan als werknemer. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. We hebben het hier over werknemers, en niet over mensen met een vrij beroep die blijven doorwerken. Het HR-dienstenbedrijf Acerta ziet gelijkaardige cijfers en heeft het over “een beperkte stijging”. VRT NWS sprak met een krasse zeventiger die weer voor de klas is gaan staan.

n 2021 telde de FOD Financiën 50.230 70-plussers die na hun pensioen weer aan de slag waren gegaan, een kleine stijging in vergelijking met 2019. “Wij zien gelijkaardige cijfers”, zegt Kathelijne Verboomen van HR-dienstenbedrijf Acerta. “1,54 procent van alle loonberekeningen die wij doen, is voor 70-plussers. Dat is procentueel vergelijkbaar met de 50.000 loontrekkenden die de FOD Financiën telt op de totale actieve beroepsbevolking (zo’n 4.865.000 mensen, red.).” Sectoren als onderwijs en ambtenarij zitten niet in de cijfers van Acerta.

Het blijft beperkt, maar het stijgt

Kathelijne Verboomen (Acerta)

Met ruim 1,5 procent kan je natuurlijk niet spreken van een grote maatschappelijke trend. “Het blijft beperkt, maar het stijgt”, zegt Kathelijne Verboomen. Zij ziet die stijging vooral in sectoren waar flexi-jobs mogelijk zijn – in de horeca of de kleinhandel bijvoorbeeld – en in sectoren waar flexibiliteit mogelijk is (onder meer de zorgsector, de dienstensector, de financiële sector en de transportsector).

“Veel ouderen geven aan dat ze best wel aan de slag willen blijven of weer aan de slag willen als ze al met pensioen zijn. Maar ze vragen wel aanpassingen: deeltijds werken, aangepaste uren of een minder zwaar takenpakket.” Naast die vraag naar meer flexibiliteit is de mogelijkheid om – onder bepaalde voorwaarden – onbeperkt bij te verdienen bovenop je pensioen een belangrijke aanmoediging.

“Wij vermoeden dat het alleen maar zal stijgen”, denkt Kathelijne Verboomen. “Al was het maar om de energiefactuur te betalen of omdat de winkelkar duurder is geworden.”

Daar komt wel heel wat bij kijken en dat was voor mij echt een openbaring

Jan Dereeper (71), gepensioneerde leraar die weer aan de slag ging

Zien we dezelfde trend ook bij fysiek zwaardere beroepen? “In onze cijfers zien we dat relatief meer 70-plussers weer aan de slag gaan als arbeider dan als bediende”, zegt Verboomen. Dat kan betekenen dat ook de fysiek zwaardere beroepen aantrekkelijk kunnen zijn op je oudere dag. 

VRT NWS sprak met Jan Dereeper. Hij is nu 71 en verving vorig schooljaar een zieke leraar aardrijkskunde en natuurwetenschappen. Per week stond hij 13 uur voor de klas. “De leerlingen zijn anders”, vertelt hij. “Ze zijn minder geconcentreerd op de les en flappen er vanalles uit. Ik heb geprobeerd om hen te vragen om gewoon een beetje respect voor elkaar te hebben.”

Niet dat alles zo vanzelfsprekend was voor een gepensioneerde leerkracht. “Ik heb les gegeven voor de klas, ik heb les gegeven thuis voor de computer, ik heb lesgegeven in de klas en aan leerlingen die moesten volgen van thuis. Daar komt wel heel wat bij kijken en dat was voor mij echt een openbaring, want ik had dat nog nooit meegemaakt vroeger.” Al bij al is de eindbalans voor Jan Dereeper positief.

Voor de leerlingen vormde de leeftijd van hun leerkracht geen probleem. “Integendeel”, zegt directeur Rik Gadeyne van de Sint-Martinusschool in Koekelare, die Jan Dereeper weer in dienst nam. “Ik denk dat leerlingen opkijken naar iemand die het opnieuw wil proberen en dat ook goed doet.”

VRT NWS