Tegenwoordig vormt liefde meestal het fundament van een partnerrelatie. We hopen deze liefde voor altijd te koesteren. Toch worden jaarlijks veel liefdesrelaties verbroken: ruzies zorgen voor trouble in paradise. Dat is jammer, want juist door de wederzijdse verwijten wordt duidelijk wat om aandacht vraagt binnen de relatie. Immers, achter elk verwijt schuilt een wens.
Ruzies ontstaan door meningsverschillen. Hoe kun je daar constructief mee omgaan? Op welke manier kun je ervoor zorgen dat je de kracht van het oneens zijn in het voordeel van jullie relatie laat werken? Hoe kun je investeren in een goed potje ruziemaken, zodat jullie relatie weer liefdevol wordt?
Friedrich Glasl, Lianne van Lith en Jocelyn Weimar geven concrete handvatten hoe je positief kunt omgaan met ruzies in de relatie. Ze bespreken de verschillende patronen en gradaties die kenmerkend zijn voor relatieconflicten. Ze baseren zich hierbij op de theorie over conflictescalatie van Friedrich Glasl. Daarnaast bespreken ze in dit boek liefde en relaties in het algemeen en geven ze een kort overzicht van de geschiedenis van relaties.
In Ruzie in de relatie wisselen theorie en alledaagse, sprekende voorbeelden elkaar af. Het maakt dit boek voor iedereen interessant om te lezen, of je nu in een relatie zit of er beroepshalve mee te maken hebt.