Scholieren getuigen over groot lerarentekort in Brussel: “Ik word elke dag luier en luier van het niets doen”
VRT NWS sprak met twee Brusselse scholieren over de impact die het lerarentekort op hen heeft. De 17-jarige *Ibrahim zit in het vijfde middelbaar op een Brusselse school en heeft op dit moment geen les voor drie vakken, waaronder het hoofdvak wiskunde. *Amir is 16 jaar en zit in het vierde middelbaar. Hij kreeg drie jaar lang bijna geen Engels.

n het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft het lerarentekort groot. Op dit moment raken 315 voltijdse jobs als leraar niet ingevuld. Voor nog eens 219 leraren die langdurig afwezig zijn, worden geen vervangers gevonden. Hoe voelen Brusselse scholieren zich bij deze situatie? Maken zij zich zorgen over hun toekomst?

Welke maatregelen nam Brussels minister Sven Gatz al?

Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs Sven Gatz (Open VLD) beseft de ernst van de situatie. Hij nam al verschillende initiatieven om leraren voor de Brusselse scholen aan te trekken. Zo is onlangs een derde infobeurs georganiseerd voor zij-instromers die vanuit de privésector naar het Brusselse onderwijs willen overstappen.

Kandidaten die nog geen pedagogisch diploma hebben, krijgen sinds een paar maanden het inschrijvingsgeld voor de lerarenopleiding terugbetaald. En de lerarenbonus van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om leraren in opleiding drie uur per week vrij te stellen van les, en toch fulltime te betalen werd in Brussel verdubbeld.

Al die inspanningen moeten het tij keren. Voor het eerst is het lerarentekort in Brussel voorlopig niet meer toegenomen, maar of het een keerpunt is zal later moeten blijken. 

We moeten scholieren helpen die door het lerarentekort minder goed voorbereid zijn op hogeschool of werk.

In elk geval is het lerarentekort nog niet meteen weg en daarom wil minister Gatz ook maatregelen om de leerlingen te helpen die nu al enkele jaren lessen hebben gemist door het lerarentekort. “We focussen nu heel erg op oplossingen voor het acute lerarentekort, maar dreigen daardoor de chronische gevolgen niet te zien”, zegt hij.

“Ik denk dat je realistisch moet zijn, je moet alle zeilen bijzetten om voldoende leraren in de klas te krijgen en wellicht met nog meer inspanningen dan vandaag, maar ondertussen moet je beseffen dat er een generatie is van leerlingen die niet helemaal aan het eind van de meet zijn gekomen zoals het hoort. Dus wat doe je dan? Welk extra kan je hen al dan niet bieden? “

Oproep aan Vlaams minister van Onderwijs Weyts

Minister Gatz is vanuit het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor onderwijs en scholenbouw. En kan in die functie dus een beperkt aantal initiatieven nemen voor Brussel.

Het is Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts die verantwoordelijk is voor het geheel van het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Hij kan ook structurele hervormingen doorvoeren. 

Minister Gatz vraagt daarom dat zijn Vlaamse collega Ben Weyts samen met de sociale partners maatregelen uitwerkt . Zelf denkt hij bijvoorbeeld aan een versterking van het tweedekansonderwijs of een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. 

Bron: VRT nws