Het systeem van invordering, kwijtingsrechten en rentes moet eenvoudiger, dat zegt Marijn Sillis in Sociaal.net.

Het schuldenprobleem in ons land is gigantisch. Heel wat OCMW’s zoeken dan ook naar nieuwe manieren om mensen met schulden te helpen. Vijf jaar geleden ging de dienst schuldbemiddeling van de Stad Antwerpen samenwerken met de gerechtsdeurwaarders van Modero. Het kwam de sociaal werkers op kritiek te staan, maar coördinator Kay Remon en maatschappelijk werker Charis Van Gysel zijn overtuigd van het potentieel. Een gesprek.

De andere kant van armoede

Meer dan 56.000 Vlaamse gezinnen waren in 2019 bij OCMW’s en Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) in begeleiding voor schuld- en budgethulpverlening. In 2020 werden in ons land 315.165 mensen met afbetalingsproblemen geregistreerd.

In 2019 waren er 12.399 nieuwe aanvragen bij rechtbanken voor een ‘procedure collectieve schuldenregeling’. Slechts in een derde van die juridische schuldenregeling ging het over kredietproblemen. Veel vaker gaat het om schulden voor energie- en telefoonfacturen, huurgelden of gezondheidskosten.

Het schuldenprobleem is gigantisch, het helemaal in kaart brengen moeilijk. Dat het de andere kant van de armoedemedaille is, is duidelijk. En wat sociaal werkers ook goed weten: dat er een heuse schuldenindustrie bestaat. Wie eenmaal gevangen zit in het schuldenweb, betaalt op een bepaald moment vooral invorderingsrechten, boetes en interesten.

Gerechtsdeurwaarders

De voorbije jaren werkte de dienst schuldbemiddeling van Stad Antwerpen aan een betere samenwerking met gerechtsdeurwaarders. Het kwam de sociaal werkers op kritiek te staan – heulen ze niet met de vijand? –  maar vandaag zijn ze overtuigd van het potentieel.

Het model dat uitgewerkt werd met Modero Gerechtsdeurwaarders wordt op dit moment opgeschaald door de Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders. Op het CommunicatiePlatform (CPC) kunnen nieuwe gerechtsdeurwaarders en andere OCMW’s nu intekenen.

Sociaal.Net sprak met deskundige schuldhulpverlening en projectverantwoordelijke Kay Remon en Charis Van Gysel, dossierbegeleidster en al meer dan twaalf jaar actief op de Antwerpse dienst schuldhulpverlening.

Eerst dit: welke mensen kloppen bij jullie aan?

Van Gysel: “Iedereen. Mensen die door een uitkering niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Waarbij de vaste kosten hoger zijn dan de inkomsten. En dan gaat het niet over luxeproducten, maar bijvoorbeeld energiekosten.”

‘Er zijn mensen die door medische zorgen in de problemen komen.’

“Er zijn mensen die door medische zorgen in de problemen komen, of door gezondheidsissues… lees verder via:  Schulden in Vlaanderen — Achtergrond — Sociaal.Net