CD&V had er een flinke politieke crisis voor over, maar uiteindelijk komt er geen structurele verhoging van het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Ook op andere vlakken blijven gezinnen met kinderen en mensen in armoede op hun honger zitten.

In 2019 werd de kinderbijslag een Vlaamse bevoegdheid en werd ze omgevormd tot het groeipakket. Voortaan maakten andere Vlaamse maatregelen voor gezinnen met kinderen, zoals de schooltoelage, automatisch deel uit van het bedrag dat ieder gezin met kinderen ontving.

Bij die hervorming werd ook een besparing doorgevoerd. Waar de vroegere kinderbijslag gekoppeld was aan de index, werd het groeipakket enkel jaarlijks in september met 2% verhoogd. Vorig jaar kwam er een bijkomende besparing: toen steeg het groeipakket met slechts één schamele procent.

Het groeipakket wordt opnieuw met 2% verhoogd, in een jaar dat de inflatie meer dan 11% zal bedragen.

Het groeipakket terug koppelen aan de stijgende levensduurte, dat was de inzet van het conflict binnen de Vlaamse Regering de afgelopen dagen. De CD&V stond met die eis alleen tegenover Open VLD en N-VA. De christendemocraten haalden bakzeil over nagenoeg de hele lijn. Het groeipakket wordt opnieuw met 2% verhoogd, in een jaar dat de inflatie meer dan 11% zal bedragen. Volgens een berekening van de Gezinsbond betekent dat een koopkrachtverlies per kind van 270 euro per jaar.

Daarbij komt voor de armste gezinnen nog een toeslag van 100 euro, die twee jaar lang uitbetaald zal worden.

Politieke reacties: PVDA biedt wisselmeerderheid aan

In Villa Politica op Eén, dat de Septemberverklaring live uitzond, reageerden verschillende Vlaamse Parlementsleden.

Bjorn Rzoska, fractieleider van Groen vindt het onvoorstelbaar dat Vlaanderen de kinderbijslag niet aan de gezondheidsindex koppelt. Brussel en Wallonië doen dat wel.

Hannelore Goeman, fractieleider van Vooruit, vindt dat er weinig gebeurt voor singles, ouderen en huurders. Ze betwijfelt of de niet-indexering van de huurprijzen snel kan uitgevoerd worden. Ze vraagt dat alle huurprijzen bevroren worden, met enkel een verhoging van 2%. Goeman zegt dat de Vlaamse Regering blijft besparen op de kinderbijslag, en dat de gezinnen niet krijgen waar ze recht op hebben.

Jos D’Haese van PVDA zegt dat de werkende klasse de rekening betaalt via de besparing op de kinderbijslag. D’Haese stelt dat er een wisselmeerderheid mogelijk is om de kinderbijslag te indexeren, en roept CD&V op om die indexering samen met de oppositie door te drukken.

Robrecht Bothuyne van CD&V noemt de automatische indexering “de logica zelve”, en geeft toe dat zijn partij meer wilde halen uit de onderhandelingen. Volgens Bothuyne was het voor de coalitiepartners N-VA en Open VLD echter deze deal of geen deal.

Welzijnszorg: op lange termijn gebeurt er niets extra

Koen Trappeniers, voorzitter van armoedebeweging Welzijnszorg vzw, is teleurgesteld in de beperkte verhoging van het Groeipakket, en in het ontbreken van andere maatregelen om armoede te bestrijden.

Op lange termijn gebeurt er niets extra.

“De verhoging van het Groeipakket met 2% is een goede zaak, maar het is ruim onvoldoende. We vinden het ook goed dat de sociale toeslag verhoogd wordt, maar het gaat enkel om een tijdelijke verhoging: 2 jaar lang 100 euro. Op lange termijn gebeurt er niets extra. Wij zouden het beter vinden als het basisbedrag gekoppeld zou worden aan de spilindex, en dat de grenzen om van de sociale toeslag te genieten ook mee opschuiven met de stijgende levensduurte.”

Is het groeipakket een goed middel om tegen armoede te strijden?

“Het helpt mensen met kinderen, en dat is belangrijk. Toen de vroegere kinderbijslag hervormd werd tot het huidige groeipakket heeft men gefocust op een grote basistoelage, wij pleiten voor meer herverdeling.”

“Naast het Groeipakket zouden we ook meer inspanningen willen zien voor andere groepen, zoals alleenstaanden. We pleiten ook voor meer sociale woningen, de wachtlijsten moeten echt kleiner.”

Voor wie een weinig energiezuinige woning huurt zal de huurprijs niet geïndexeerd mogen worden.

“Goede zaak, maar wij zouden liever zien dat er massaal geïnvesteerd wordt in het energiezuinig maken van die woningen. Wie huurt kan zijn woning niet zelf renoveren. Ook voor huiseigenaars vinden we de maatregelen onvoldoende.

Er zijn renovatiepremies, maar die kan je enkel krijgen als je je energiebesparende verbouwing zelf kan pre-financieren.

Er zijn renovatiepremies, maar die kan je enkel krijgen als je je energiebesparende verbouwing zelf kan pre-financieren. Veel mensen kunnen dat niet, de zogenaamde noodkopers die met hun weinige geld een huis aankopen omdat ze niet op de huurmarkt terecht kunnen. Al hun geld gaat op aan de aankoop van hun woning, daarna is er niets over om energiezuinig te verbouwen. Een premie om achteraf een deel van je investering terug te winnen helpt dan niet.”

Voor gezinnen en mensen in armoede is de buit in deze septemberverklaring met andere woorden pover. Voor bedrijven is er 250 miljoen euro rechtstreekse steun, naast een miljard aan leningen en waarborgen.

“Natuurlijk is het belangrijk dat bedrijven geholpen worden, een job is een hefboom om uit de armoede te blijven. Maar de verhouding tussen wat de Vlaamse Regering voor gezinnen en mensen in armoede doet en de steun aan bedrijven is scheef.”

Bron: DeWereldMorgen