Er is een nieuw sociaal actieplan voor de  EU waarbij  78% van de  beroepsbevolking  in 2030 een baan moet hebben.

In 2030 moet minstens 78 procent van de EU-burgers tussen 20 en 64 jaar een baan hebben. Zeker 60 procent van de volwassen bevolking moet tegen die tijd jaarlijks een cursus of opleiding volgen. En over tien jaar moet het aantal mensen dat in armoede leeft of sociaal is uitgesloten in de EU met 15 miljoen zijn verminderd, stelt de Europese Commissie voor in een Sociaal Actieplan. Ze vraagt de lidstaten in te stemmen met deze doelstellingen, vooral met het oog op het herstel uit de Covid-19-crisis.

“Ons economisch herstel moet voor iedereen zijn, eerlijk en banenrijk”, zegt vicevoorzitter Valdis Dombrovskis. “We vragen de lidstaten actief de werkgelegenheid te steunen in de herstelfase na de pandemie.” Er liggen volgens de EU na de coronacrisis volop kansen om banen te scheppen omdat de 27 landen hebben afgesproken de EU geleidelijk te transformeren naar een duurzame, digitale gemeenschap die in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dombrovskis wijst erop dat er EU-fondsen zijn om projecten te financieren. Brussel roept de landen op hun eigen nationale doelstellingen vast te stellen, zich daarvoor in te spannen en de doelen bindend te verklaren.

Door de coronacrisis zijn de werkgelegenheidscijfers in de EU verslechterd. Gemiddeld 72,2 procent van de beroepsbevolking had volgens de commissie in het derde kwartaal van vorig jaar een baan, tegenover gemiddeld 73,1 procent in 2019. In december waren 16 miljoen EU-burgers werkloos. De jeugdwerkloosheid bedroeg toen gemiddeld 17,8 procent.

In mei komen de 27 EU-leiders, als het kan fysiek, bijeen voor een speciale sociale top in het Portugese Porto om te overleggen over hoe de Europese sociale dimensie kan worden uitgebouwd. Sociaal beleid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten. In 2017 stelden de leiders wel een Europese Pijler van Sociale Rechten op, met twintig grondbeginselen en rechten voor een eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkt en sociale bescherming.

De commissie zet zich in om de werkgelegenheid in de lidstaten te stimuleren, het onderwijs te verbeteren en armoede te verminderen. Volgens Eurostat liepen in 2019 92,4 miljoen mensen in de EU, ofwel een op de vijf, het risico op armoede of sociale uitsluiting.

Europarlementariër Kim van Sparrentak (NL) vindt het goed dat er gezamenlijke doelen worden gesteld. “Die ontbraken tot nu toe, maar ze mogen best wat ambitieuzer”, zegt ze. “Door de pandemie hebben al zes miljoen Europeanen hun baan verloren. Ongelijkheid en armoede nemen momenteel een enorme vlucht. De plannen om EU-landen lidstaten te steunen om mensen aan het werk te houden zijn goed, maar helaas zijn ze te veel oude wijn in nieuwe zakken. Ik had bijvoorbeeld graag een voorstel gezien om voor alle EU-inwoners sociale bijstand te garanderen.” Bron: Europa-NU