De sociale verkiezingen zullen, als er geen onvoorziene omstandigheden plaatsvinden, verlopen van 16 tot en met 29 november 2020. In de zomer werd het advies van de sociale partners omgezet in een Koninklijk Besluit.

Zoals we reeds in vorige nieuwsbrieven schreven willen we iedereen oproepen om het eerlijke verloop van de verkiezingen goed te controleren. Bij fraude kun je het best onmiddellijk klacht neerleggen bij de politie.

Voor wie stemmen?

– Vraag aan de kandidaten of ze voor een vermogenstaks (1% > 1 miljoen euro) zijn of niet,
stem voor diegenen die voor een vermogensbelasting zijn
РStem voor bekwame kandidaten die hun collega’s verdedigen
– Stem niet voor ja-knikkers die vorige keer verkozen waren en niks verwezenlijkt hebben
– Stem niet voor kandidaten die partij trekken voor de patroons
– Stem niet voor slappe figuren
– Stem ook voor jongeren en vrouwen