Ruim 2 miljard euro aan achterstallige kredieten, Belg steekt zich steeds dieper in de schulden.

Door Vincent Vanhoorne  in De Zondag

BRUSSEL – Momenteel hebben 264.301 Belgen minstens één achterstallig krediet uitstaan. Alles samen gaat het om een bedrag van ruim 2,1 miljard euro. De verschuldigde bedragen liggen ook hoger dan een jaar geleden. “Het Europees parlement stemt deze maand een richtlijn die consumenten nog beter moet beschermen bij het afsluiten van kredieten”, zegt staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand.

De Centrale voor Krediet aan Particulieren (CKP) verzamelt de gegevens van alle Belgen die een krediet aangaan. Eind juli hadden 6.096.658 landgenoten minstens één krediet uitstaan, alles samen telde de CKP 6.850.422 consumentenkredieten voor bijvoorbeeld wagens of elektronica en 3.329.759 hypothecaire kredieten voor het afbetalen van een woning. En opvallend ook: zo’n 4,3% van de Belgen betaalt zijn krediet niet op tijd af. Eind juli waren 375.833 kredieten achterstallig. Voor consumentenkredieten bedraagt het gemiddelde achterstallige bedrag 3.589 euro, voor hypothecaire kredieten loopt men gemiddeld 41.504 euro achter. Die bedragen liggen respectievelijk 6,7% en 2,4% hoger dan in juli 2022. “De gevolgen van een laattijdige betaling van een consumentenkrediet kunnen heel ernstig zijn”, waarschuwt TestAankoop. “Naast het verschuldigde bedrag kunnen ook een schadebeding en verwijlinteresten worden aangerekend. Bovendien kom je op de zwarte lijst met wanbetalers te staan, wat tot gevolg heeft dat je in de toekomst moeilijker een nieuwe lening krijgt.”

Hervorming invorderingen schulden

“Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en ikzelf zetten volop in op het bestrijden van overmatige schuldenlast”, reageert staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand. “Bewijs hiervan is het nieuwe wetboek economisch recht, waarbij het een belangrijk objectief is om ervoor te zorgen dat consumenten genieten van een nog hogere bescherming bij het afsluiten en uitvoeren van consumentenkredieten. Volgens de nieuwe wet zal de consument altijd een eerste gratis herinnering moeten krijgen wanneer een factuur niet op tijd betaald werd en worden nalatigheidsinteresten en boetes gelimiteerd. (zie kaderstukje, red.) Daarnaast werkt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) momenteel aan de hervorming van de gerechtelijke invorderingen van schulden. Daarbij streeft hij naar de verlaging van de deurwaarderskosten waarmee consumenten geconfronteerd worden bij een invordering via de rechtbank.” Het Europees parlement stemt deze maand nog over een nieuwe Europese richtlijn inzake consumentenkredieten. Die moet in de toekomst particulieren nog beter beschermen.

“Het moderniseren van de beoordeling over iemands kredietwaardigheid moet ertoe leiden dat consumenten geen kredieten aangaan die zij niet kunnen terugbetalen”, vervolgt staatssecretaris Bertrand. “Bovendien zullen ook meer digitale kredietvormen onder de bescherming van de nieuwe richtlijn vallen, zoals leningen van minder dan 200 euro, leningen via crowdfundingplatformen en ‘koop nu, betaal later’-producten.”

Gerechtelijke procedure Kredieten niet kunnen afbetalen, kan ertoe leiden dat je in een collectieve schuldenregeling terechtkomt. Dat is een gerechtelijke procedure om je structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert dan je inkomen en helpt je op die manier je schulden af te betalen. Eind vorig jaar zaten 59.717 Belgen in een collectieve schuldenregeling. 60% van hen heeft een of meerdere achterstallige kredieten. Gemiddeld duurt de periode van de collectieve schuldenregeling 6 tot 9 jaar.  Bron: De Zondag