Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld in het Vlaams Parlement willen een tijdelijk verbod op de verkoop van sociale woningen aan de private woningmarkt. Ze leggen daarvoor een voorstel van decreet neer. ‘De sector van de sociale huisvesting ondergaat enkele historische hervormingen die tot een beter bestuur moeten komen. Tijdens die transitie willen we vermijden dat sociale woningen worden verkocht aan de private huurmarkt’, zeggen Katja Verheyen, Joke Schauvliege en Mercedes Van Volcem.

De Vlaamse regering wil het sociaal woonbeleid grondig hervormen. Tegen 2023 moeten de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samensmelten tot één woonmaatschappij. Die grote hervorming zou de efficiëntie moeten verbeteren.

Volgens Katja Verheyen (N-VA) gaat het om een ‘historische hervorming die de bouw van sociale woningen zal versnellen’. ‘Maar tijdens dat proces moeten we ervoor zorgen dat maatschappijen die straks niet langer actief zijn in een bepaald werkingsgebied, hun woningen uit dat gebied niet ten gelde maken op de private markt’, stelt de N-VA-politica.

De situatie op de sociale woningmarkt is bovendien al nijpend. Het aantal gezinnen in Vlaanderen dat wacht op een sociale woning is intussen aangegroeid tot 170.000. Nu woningen zien verdwijnen naar de private markt zou de situatie enkel acuter maken. ‘In zo’n context is het niet meer dan logisch dat de bestaande sociale woningen tijdelijk niet verkocht kunnen worden. Dan zouden er namelijk nog minder sociale woningen ter beschikking zijn. En zo werken we de wachtlijst natuurlijk niet weg’, zegt Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem.

‘Daar komt vandaag nog bij dat we enorme aantallen woonunits voor noodopvang en -huisvesting van Oekraïense vluchtelingen moeten creëren. De woonmaatschappijen zijn onze logische partners om dat te realiseren, we zullen dus elke sociale woning nodig hebben’, besluit CD&V-parlementslid Joke Schauvliege.  Bron: Moneytalk