Tijdelijke werkloosheid door corona mogelijk voor ouders in week van 20 december.

Ouders die moeilijkheden ondervinden om hun kinderen op te vangen tijdens de week van 20 december – de extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs waartoe het Overlegcomité  besliste – zullen bij de RVA een aanvraag kunnen indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona.

Dat heeft het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne  bevestigd.

Het Overlegcomité besliste dat de basisscholen een week voor de kerstvakantie al zullen sluiten, om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Werknemers die een beroep doen op tijdelijke werkloosheid door corona, zullen een uitkering ontvangen die overeenkomt met 70 procent van het gemiddeld loon (begrensd op 2.840,84 euro) en een supplement van 5,74 euro per dag.